Vlad

Ingineria documentară

Deoarece informaticienii concep documentaţiile după propria lor logică, o nouă meserie, ingineria documentară, trebuie să fie interfaţa cu utilizatorii. Adesea, documentaţia apare ca părintele sărac al aplicaţiei. Documentaţia se află mai rar la originea problemelor grave, dar ea produce neplăceri, fără a mai lua în considerare costurile de întreţinere. Pregătirea …

Read More »

Sisteme hipertext – noţiuni şi exemplificări

mat. Ion Radoslovescu, ing. Andrei Cîrsteţ Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea prezintă sistemele hipertext introducînd noțiunile și principiile specifice acestora. Dezvoltarea sistemelor hipertext acoperă o mulțime de domenii importante de aplicabilitate, fiind favorizată de tehnologiile actuale: sisteme de procesare a datelor cu sunet, grafică și imagine, interfeţe evoluate …

Read More »

Un algoritm din clasa VPIC pentru comprimarea imaginilor cu mai multe nivele de gri

mat. Breabăn Ancuţa Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Multiplicarea și dezvoltarea aplicaţiilor care gestionează şi prelucrează imagini a determinat în ultimii ani necesitatea găsirii unor algoritmi performanţi de comprimare/decomprimare a informaţiei vizuale, performanţele măsurîndu-se atît prin timpul de răspuns, cît și prin rata de comprimare realizată, În această lucrare …

Read More »

Tehnici ale inteligenței artificiale utilizate pentru construirea sistemelor inteligente CAD/CAM

mat. Moise Maria Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Cercetările recente privind realizarea sistemelor CAD/CAM sînt orientate spre prelucrări inteligente, care necesită folosirea tehnicilor de inteligenţă artificială în modelarea obiectelor şi procesului de proiectare. În această modelare pe lîngă informaţiile geometrice și tehnologice despre obiectele şi procesul de proiectare este …

Read More »

Medii avansate de dezvoltare a software-ului bazate pe metode formale

mat. Ileana Rabega Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea prezintă modul în care pot fi utilizate metodele formale în medii avansate de dezvoltare a software-ului; se indică o arhitectură cadru și se menţionează exemple de astfel de medii. Vizualizează articolul complet COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE: Ileana …

Read More »

Folosirea tehnicilor moderne de analiză spectrală pentru analiza semnalului rezonanța magnetică nucleară – metoda LPSVD (Linear Prediction Singular Value Decomposition)

Ing. Luminiţa Todor, Ing. mat. Adriana Alexandru Institutul de Cercetări în Informatică Ing. Dorin Todor, Fiz. Mihaela Lupu Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Rezumat: Lucrarea prezintă utilizarea metodei LPSVD pentru analiza semnalului  de rezonanță magnetică nucleară. După descrierea teoretică a metodei, este prezentat pachetul de programe asociat (pentru care …

Read More »

Rezultate recente în identificarea sistemelor

Ing. Petre Stoica, Ing. loan Tăbuș, Ing. Daniel Petre, Ing. Dan Ștefănoiu Institutul Politehnic București Rezumat: În cadrul activităţilor IFAC, Identificarea şi Modelarea Sistemelor este un domeniu care continuă să suscite un interes considerabil. Acest lucru este probat de numărul mare de comunicări (28), cu subiecte din acest domeniu, prezentate …

Read More »

Metode de modelare a raţionamentului nuanţat

mat. Rolanda Predescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Ambiguitatea, reflectată prin imprecizie semantică și incertitudine asupra valorii de adevăr, constituie o caracteristică inerentă și dominantă a cunoștințelor cu care oamenii operează în mod curent, în situații decizionale complexe. Modelarea raționamentelor, efectuate în condiţii de ambiguitate constituie subiectul lucrării de …

Read More »

Metode de agregare a cunoştinţelor ambigue în sistemele multi-expert

mat. Rolanda Predescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Efectuarea proceselor deductive în cadrul sistemelor expert care dispun de mai multe surse de cunoștințe, ridică în genere, două probleme de fond: – modul de selectare a celor mai relevante surse, în raport cu obiectivul propus; – modul de agregare a …

Read More »