Vlad

PRORA, interfața PROLOG la o bază de date de tip ORACLE

Mat. C. Andreescu, Mat. V. Popa, Ing. S. Chiricescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Acest articol descrie o nouă arhitectură de baze de date pentru manipularea faptelor, bazată pe o versiune extinsă a PROLOG-ului. Această arhitectură facilitează utilizarea PROLOG-ului ca un limbaj de interogare relaţional, care poate explora faptele …

Read More »

Instrumente pentru verificarea si testarea sistemelor experte dezvoltate în medii de programare orientate spre obiecte

Ing. Ștefan Trăușan-Matu Ing. Mihai Bărbuceanu Institutul de Cercetări în Informatică Prof. dr. Ing. Jaak Tepandi Universitatea Tehnică din Tallin Rezumat: Lucrarea îşi propune să analizeze disponibilităţile mediilor de programare orientate spre obiecle în verificarea și testarea şistemelor experte. De asemenea, vor fi propuse soluții pentru realizarea modulelor specializate în …

Read More »

Simularea și controlul sistemelor mari utilizînd un algoritm bazat pe metode matematice și euristice

dr. Florin Stănciulescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Se prezintă o alternativă la metodele clasice de simulare și control al sistemelor mari, complexe, utilizind un algoritm de calcul bazat pe unele concepte ale inteligenței artificiale (reguli de inferenţă, rețea de inferenţe, bază de cunoștințe, prelucrarea cunoştinţelor şi altele). Nucleul …

Read More »

SIMNON – simulator pentru sisteme continue şi discrete (III)

ing. Marina Meilă Predoviciu Institutul Politehnic București 4. Simularea sistemelor interconectate SIMNON permite simularea structurilor formate din ansambluri de sisteme continue şi discrete, interconenctate. Această facilitate permite reprezentarea şi simularea proceselor industriale, conduse de regulatoare automate şi a altor procese ce se descompun natural în subsisteme. Pentru a reprezenta un …

Read More »

Inițiere în limbajul MATLAB (III)

Ing. Ioan Tăbuş Institutul Politehnic București Continuarea descrierii elementelor de bază ale limbajului În cele ce urmează, se va continua introducerea sistematică a noțiunilor care ”constituie nucleul operațional matematic al limbajului MATLAB. 2.3 Operații cu matrici şi cu masive În MATLAB, există două tipuri de operaţii în care apar ca …

Read More »

Compilatorul dBASE CLIPPER (III)

Ing. Alexandru Tertișco Institutul Politehnic București 5.7. ACCEPT (dBASE & CLIPPER) Acceptă de la tastatură un șir de caractere.  Sintaxa ACCEPT[ <prompt> ] TO <mem.var> Utilizare Mesajul prompt poate fi un şir de caractere delimitat cu [ ] sau ” ” sau o variabilă de tip caracter. Şirul de caractere, introdus …

Read More »

Delincvența informatică – virușii informaticii

Autorul unui virus devine responsabil, atît pe plan civil cît şi la nivel penal, începînd cu 1988. Termenul de virus desemnează programele care conţin o funcţie de autoreproducere, capabile să contamineze anumite elemente deja existente în memoria calculatorului. Ciclul de viaţă al unui virus se descompune în trei faze: – …

Read More »

Reducere fiscală pentru autorii independenți

În baza unei instrucţiuni din 10 aprilie 1991, Administraţia precizează condiţiile în care cesiunile drepturilor asupra software-urilor pot beneficia de impozitare redusă a regimului plusvalorilor pe termen lung. Rata redusă este în prezent de 16 %. Autorii implicaţi sînt astfel autorizaţi să aplice acest regim nou produselor percepute, începînd cu …

Read More »

Biometrie: amprenta pentru cuvîntul de acces

Biometria permite, datorită analizei caracteristicilor fizice ale indivizilor, limitarea incertitudinii legată de utilizarea codurilor de acces. Securitatea se sprijină cel mai adesea pe utilizarea codurilor de acces şi pe cuvinte de acces (parole). Nu este niciodată sigur sută la sută că cel care utilizează un cod de acces este într-adevăr …

Read More »

Dreptul, o nouă armă de reglare a pieții software-urilor

Reunite în cadrul Afel (Association francaise des éditeurs de logiciels), marile firme producătoare de software (LCE, Lotus, Microsoft, Wordperfect, ACI, Aldus, Aware, Hatier, IS2 și Nathan) au contestat două dispoziţii ale proiectului directivă dat de Piaţa Comună privind protecţia juridică a sotiware-ului. Este vorba mai întîi de obligaţia de a …

Read More »