sâmbătă , 23 ianuarie 2021
roen

Vlad

Managementul cunoștințelor în ingineria concurentă

ing. Răzvan Filimon razvanf@ici.ro Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Este prezentat sistemul de inteligență artificială, Cyc, orientat pe prelucrarea cunoștințelor. Sunt prezentate componentele Cyc: baza de cunoștințe, limbajul de reprezentare a cunoștințelor, motorul de inferență, modulul de prelucrare a limbajului natural, instrumentele de interfață, magistrala semantică …

Read More »

Sisteme europene de informare privind aparatele electrice eficiente din punct de vedere energetic

Rezumat: Lucrarea de față face parte dintr-un set de lucrări destinate promovării pe piața europeană a aparatelor electrice (aparatura electrocasnică, aparatura electronică, echipamente de birotică) eficiente din punct de vedere energetic. Reducerea consumului de energie electrică în locuințe și birouri contribuie Ia scăderea emiterii de dioxid de carbon, având astfel …

Read More »

Fiabilitatea m – aplicațiilor bazate pe tranzacții

dr. Paul Pocatilu Prof. dr. Ion Ivan Asist. Marius Popa Asist. Cristian Toma dr. Lukacs Breda Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Academia de Studii Economice, București Rezumat: Sunt prezentate principalele aspecte privind aplicațiile mobile și calculul mobil. Totodată, se evidențiază funcțiile pe care trebuie să le prezinte acest …

Read More »

Securitatea în rețelele wireless bazate pe standardul 802.11. Probleme și soluții.
Evoluții ale standardului 802.11 în materie de securitate

Drd. ing. Ștefan Mocanu Universitatea Politehnica București smocanu@rdslink.ro Rezumat: Articolul de față prezintă un aspect deosebit de important al comunicațiilor fără fir și anume, securitatea oferită de rețelele wireless, bazate pe standarde din familia IEEE 802.11. În prima parte, sunt descrise metodele implicite, de asigurare a securitäții oferite de standardul …

Read More »

Arhitecturi hardware/software pentru sisteme de comunicație Wireless

Conf. dr. ing. Daniela Saru Drd. ing. Ștefan Mocanu Universitatea Politehnica București saru@aii.pub.ro, smocanu@rdslink.ro Rezumat: Dezvoltarea sistemelor de calcul mobile a determinat o extindere fără precedent a utilizării rețelelor de comunicație de tip wireless și, implicit. a componentelor hardware/software, dedicate operării în cadrul acestui domeniu. În acest context, atât activitatea …

Read More »

Testarea interfețelor om – calculator

Prof. dr. Ion Ivan Asist. univ. Cristian Toma Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Academia de Studii Economice, București Rezumat: Comunicarea între om și calculator se realizează prin intermediul interfețelor. Cu cât acestea sunt proiectate mai bine, cu atât gradul de confort al utilizatorilor aplicațiilor crește. De asemenea, în …

Read More »

Managementul procesului de testare software

Lect. dr. Paul Pocatilu Prep. Doru Ungureanu Catedra de Informatică Economică, Academia de Studii Economice, București Rezumat: Proiectarea aplicațiilor software de dimensiuni mari, dezvoltată în cadrul unei echipe, nu se face trecând direct la implementarea programului, ci urmează etape bine stabilite. Proeesul de dezvoltare a aplicațiilor software este alcătuit din …

Read More »

Algoritmi de simulare pentru sisteme de așteptare bazate pe împărțirea clienților în
clase de priorități

dr. Ion Florea Facultatea de Matematică-lnformatică Universitatea „ Transilvania ” Brașov E-mail: i.florea@info.unitbv.ro Rezumat: De obicei, sistemele de așteptare sunt studiate analitic, adică, pentru anumite repartiții ale timpilor dintre două sosiri consecutive și timpilor de servire, precum și anumite politici de servire ale clienților, sunt deduse formule matematice ale factorilor …

Read More »

Modele teoretice ale calculului paralel

Rezumat: Acest articol prezintă trei modele teoretice ale calculului paralel: PRAM, LogP și BSP. În cazul algoritmilor seriali, modelul universal de programare este modelul von Neumann, care face posibilă portarea algoritmilor pe calculatoare cu arhitecturi diferite. În domeniul calculului paralel, nu există un astfel de model general acceptat, care să …

Read More »

Strategii de adaptare în sisteme multiagent

dr. ing. Mihaela M. Oprea Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești Catedra de Informatică Rezumat: Dezvoltarea sistemelor multiagent performante implică includerea capacității de adaptare a agenților inteligenți la mediul lor de lucru. Lucrarea prezintă principalele strategii de adaptare care pot fi implementate in sisteme multiagent. Drept aplicație este considerată problema adaptării agenților …

Read More »