Vlad

Organizarea şi activitatea Comitetului Tehnic Internaţional de Standardizare în domeniul tehnologiei informaţiei

mat. Rodica Hrin Institutul de Cercetări în Informatică Următoarea serie de articole este dedicată activității internaţionale de standardizare desfăşurată în cadrul comitetului tehnic unit JTC1 al Organizaţiei Internaţionale de Standardizare ISO prin subcomitetele tehnice ale acestuia. ISO/IEC JTC1/SC1 – Vocabular Elaborarea unei terminologii internaționale în domeniul Tehnologiei Informaţiei (TI) a …

Read More »

Anteproiect de lege privind utilizarea documentului – informatic/documentului – electronic în relaţiile administrative, civile, comerciale și juridice

mat. Rodica Brânda, mat. Rodica Hrin, jurist Mircea Voicana, mat. jurist Ioan Costescu Institutul de Cercetări în Informatică Art. 1 . În relaţiile sociale cu caracter administrativ, civil, comercial şi juridic, actele şi documentele care reprezintă rezultate ale utilizării tehnologiei informaţiei prin prelucrarea electronică a datelor (denumite pe scurt documente – …

Read More »

Anteproiect de hotărâre privind avizarea prealabilă a proiectelor de acte normative din punct de vedere al aplicaţiilor informatice

mat. Rodica Brânda, mat. Rodica Hrin, jurist Mircea Voicana, mat. jurist Ioan Costescu Institutul de Cercetări în Informatică Varianta A Art. 1. În pregătirea actelor normative ce se adoptă la nivel parlamentar sau guvernamental, propunerile respectiv proiectele vor fi supuse avizării prealabile, din punct de vedere informaţional/informatic, de către Comisisa …

Read More »

Anteproiect de lege privind actele şi documentele prelucrate electronic, protecţia datelor informatice şi autentificarea lor

mat. Rodica Brânda, mat. Rodica Hrin, jurist Mircea Voicana, mat, jurist loan Costescu Institutul de Cercetări în Informatică Art. 1. O dată cu dezvoltarea noilor realități ivite în raporturile sociale prin recurgerea la informatică pentru redactarea, păstrarea, prelucrarea, regăsirea şi difuzarea datelor şi actelor, mijloacele de obligare asumate de părți, …

Read More »

Rolul Statului în informatică

Raporturile dintre statul francez şi informatică au fost, de-a lungul anilor, haotice. În universal nemilos al concurenţei internaţionale, rămânerea în urmă a tehnologiei se măsoară în ani lumină. În ultimii 30 de ani, statul francez a cheltuit aproximativ 60 miliarde FF pentru susținerea informaticii şi cu toate acestea, astăzi, practic …

Read More »

Tehnici de procesare geospațială folosite la analiza dinamicii forestiere pe teritoriul României

Paul TEODORESCU, Mădălina ZAMFIR Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București paul.teodorescu@ici.ro, madalina.zamfir@ici.ro Rezumat: Lucrarea de față este prima dintr-o serie ce își dorește să evidențieze potențialul datelor satelitare obținute cu ajutorul teledetecției (remote sensing) în etapa de procesare a datelor masive geospațiale. Cu ajutorul instrumentelor de analiză …

Read More »

Rolul trăsăturilor de personalitate în atacurile de inginerie socială

Irina CRISTESCU, Ella Magdalena CIUPERCĂ, Carmen Elena CÎRNU Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București irina.cristescu@ici.ro, ella.ciuperca@ici.ro, carmen.cirnu@ici.ro Rezumat: Atacurile de tip phishing s-au sofisticat de-a lungul timpului, mai mult decât orice alte forme de atac de inginerie socială, exploatând vulnerabilitățile și punctele slabe ale utilizatorilor finali. Prezentul …

Read More »

Model Multiprofil de Maturitate a Securității Informației (M3SI)

Valentin BRICEAG Universitatea de Stat din Moldova valentinbriceag@gmail.com Rezumat: În lucrare este examinat un Model Multiprofil de Maturitate a Securității Informației (M3SI), simplu și transparent, orientat spre generarea Profilurilor particulare (Individuale) de Securitate a Informației (PISI). M3SI are la bază cele mai bune practici de securitate a informației/cadre normative de …

Read More »

Covid-19 detection: a Deep Learning Approach based on Wavelet Transform

Ikbal CHAMMAKHI MSADAA, Khaled GRAYAA University of Carthage, ENSTAB, LARINA, Borj Cedria, Tunisia ikbal.msadaa@ensta.u-carthage.tn, khaled.grayaa@ensta.u-carthage.tn Rezumat: While being considered one of the most accurate and reliable techniques for detecting the Corona virus cases, the Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) remains quite expensive and requires advanced infrastructure and qualified manpower that …

Read More »

Ana Alsukary: an android mobile application to support diabetic children and parents in Saudi Arabia

Hind BITAR1, Ayman ALFAHID2, Mayda ALRIGE3, Wed ABOGAZAH4, Noura ALSANBI5 1,3,4,5 King Abdulaziz University 2 Majmaah University, Saudi Arabia hbitar@kau.edu.sa, e.alfahed@Mu.edu.sa, malraegi@kau.edu.sa, wabogazah@stu.kau.edu.sa, nalsanbi@stu.kau.edu.sa Rezumat: Mobile health (mHealth) has been widely invested in managing chronic diseases. The usage of mHealth could assist in improving patients’ understanding of their chronic diseases. …

Read More »