Vlad

Proiect de recomandare legislativă privind protecţia datelor cu caracter personal, colectate şi prelucrate pentru finalități statistice

mat. Rodica Brînda mat. Rodica Hrin Institutul de Cercetări în Informatică Art. 1     Termenii de bază, utilizaţi în prezenta recomandare, au semnificaţia definită în continuare: a) Comunicarea    – actul prin care se fac accesibile terţilor datele cu caracter personal, oricare ar fi mijloacele sau suporturile utilizate; b) Colectarea  …

Read More »

Propunere de Proiect de Recomandare legislativă privind protecţia datelor cu caracter personal în domeniul serviciilor de telecomunicaţii, luând în considerare şi serviciile telefonice

mat. Rodica Brînda Institutul de Cercetări în Informatică Art. 1     Termenii de bază utilizaţi în prezenta recomandare au semnificația definită în continuare: abonat  – orice persoană care a încheiat un contract cu operatorul de reţea care furnizează un serviciu de telecomunicaţie, în vederea utilizării acestui serviciu; colectarea   – activitatea …

Read More »

Reglementare legislativă privind protecția datelor cu caracter personal în raport cu prelucrarea automatizată a acestora

mat. Rodica Brînda Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Numărul metodelor de descriere a întreprinderilor cu ajutorul tehnicilor de modelare structurate este în continuă creştere. Aceste descrieri se concentrează, în special, pe componentele de “afaceri” (business processes) din cadrul intreprinderii şi se referă la modul de integrare a acestor componente …

Read More »

Simpozioanele internaționale IASTED

Adriana Alexandru Luminița Todor Institutul de Cercetări pentru Informatică IASTED – The International Association of Science and Technology for Development – este o asociație internaţională înființată în 1977, de organizaţii şi membrii individuali interesaţi în implicarea cu ajutorul ştiinţei şi tehnologiei în dezvoltarea economică. IASTED este condusă de consiliul său …

Read More »

Conferinţele internaţionale AMSE

dr. Florin Stănciulescu Filiala AMSE România – ROAMSE AMSE – Asociaţia pentru Modelare şi Simulare Avansată, este o asociaţie ştiinţifică, non-profit, cu sediul la Lyon (Franta) și filiale în peste 20 de țări: USA, China, Italia, Grecia, Polonia, lugoslavia, India, Brazilia, ş.a. Ea are ca obiectiv principal diseminarea celor mai …

Read More »

Reglementare legislativă privind protecția persoanelor în raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal (proiect)

mat. Rodica Brînda mat. Rodica Hrin  Institutul de Cercetări în Informatică Art. 1  Termenii de bază, utilizați în prezenta reglementare au semnificația definită în continuare: a) autoritatea de control est o autoritate publică independentă sau orice altă instanţă independentă, desemnată prin cadrul legislativ; b) culegerea este o activitate de obținere …

Read More »