Vlad

Alocuţiune la seminarul “Cercetare-Dezvoltare în domeniile tehnologiei informaţiei şi
ale comunicaţiilor”

Ion Iliescu Preşedintele României În primul rând, aş dori să felicit Academia Română şi să mulțumesc Comisiei Europene pentru sprijinul acordat în organizarea acestei reuniuni privind o problemă deosebit de importantă în ziua de azi: societatea informațională. Această problemă are legătură cu programul naţional, elaborat anul trecut – Strategia națională …

Read More »

Ziua informaţiei

Academician Virgiliu N. Constantinescu Preşedintele Academiei Române Academia Română are astăzi privilegiul de a găzdui, în această veche Aulă a Academiei, “Ziua Informaţiei” a Uniunii Europene. Importanța pe care societatea românească o acordă informaţiei este demonstrată, printre multe alte lucruri, prin prezenţa Dumneavoastră într-un număr atât de mare şi, mai …

Read More »

Angewandte Optimierung (Optimizare aplicată)

J. Varga Akademiai Kiado, Budapest, 1991, 378 p. În cadrul prezentei lucrări autorul își propune să trateze formularea modelelor decizionale (cap. 1 şi 2) şi soluțiile lor matematice (cap. 3, 5 și 6) prin intermediul tehnicii de calcul (cap. 4, 5 şi 6). Tratarea teoretică a modelelor este completată cu …

Read More »

O abordare metodologică privind structurarea ofertei CDI TIC pentru mediul de afaceri. Studiu de caz

Gabriel NEAGU, Mădălina ZAMFIR, Vladimir FLORIAN, Alexandru STANCIU, Mihnea Horia VREJOIU   Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti gabriel.neagu@ici.ro; madalina.zamfir@ici.ro; vladimir.florian@ici.ro; alexandru.stanciu@ici.ro; mihnea.vrejoiu@ici.ro Rezumat: Statutul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TIC) de sector caracterizat printr-o dinamică accentuată de dezvoltare este confirmat în documentele strategice la nivel național în domeniul …

Read More »

Cercetări privind soluții de migrare a aplicațiilor în structuri virtualizate de cloud

Alexandru SIPICĂ   Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti alexandru.sipica@ici.ro Rezumat: Cloud Computing apare ca tehnologie la sfârșitul anului 2007, în prezent fiind un subiect în continuă evoluție, datorită multiplelor avantaje. Astfel, datorită tranziției către noile tehnologii, Cloud-ul devine unul dintre principalii piloni ai industriei IT. Apariția limbajelor …

Read More »

Considerații asupra bazelor de date NoSQL

Dragoş NICOLAU   Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti dragos.nicolau@ici.ro Rezumat: Lucrarea de faţă şi-a propus să prezinte câteva consideraţii asupra bazelor de date ne-relaţionale, (denumite NoSQL) utilizate din ce în ce mai mult mai ales de către aplicaţiile (în special Web, cum ar fi Youtube, Amazon, Google …

Read More »

Relația dintre comunicarea de masă și securitatea națională

Ilinca Andreea MARIN  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti ilinca.marin@ici.ro Rezumat: În democrațiile capitaliste, mass-media corporatistă reflectă fidel ideologia de clasă dominantă atât în reportaj, cât și în comentarii. În același timp, mass-media lasă impresia că este liberă și independentă, capabilă de acoperire echilibrată și comentarii obiective, dar …

Read More »

Rolul noilor tehnologii în transformarea open-source intelligence

Gabriela TATU Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti gabriela.tatu@ici.ro Rezumat: Noile tehnologii schimbă paradigma informației în societate. Calitatea și utilizarea intelligence depind de calitatea informațiilor, de informații și de factorii de decizie. Noile tehnologii oferă oamenilor puterea de a dobândi și de a crea informații de mai bună …

Read More »

Securitatea națională a României în contextul infrastructurilor critice spațiale

Olga BUCOVEȚCHI1, Alexandru GEORGESCU2, Marilena LAZĂR3, Carmen CÎRNU4  1 Romanian Association for Space Industry and Technology 2 Romanian Association for Space Industry and Technology 3 Equipment and Technologies Research Agency 4 National Institute for Research and Development in Informatics alexandrugeorgescu42@yahoo.com, olga.bucovetchi@upb.ro, mlazar@acttm.ro, carmen.cirnu@ici.ro Rezumat: Infrastructurile critice sunt sisteme sociotehnice a …

Read More »

Proiectul European IST-WORLD : „Bază de cunoștințe privind competențele de cercetare și dezvoltare tehnologică din domeniul tehnologiilor societății informaționale”

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti ist-world@ici.ro IST World este un proiect de tipul „acțiune suport specifică” din cadrul Programului cadru 6, care se desfășoară în perioada aprilie 2005 – septembrie 2007. Proiectul își propune realizarea şi popularea unui portal informațional cu funcții inovative, care să …

Read More »