Vlad

Proiectarea sistemelor flexibile de fabricaţie pentru operaţii de montaj

V. P. VORONENKO În ultima vreme s-a acordat o mai mare atenţie problemelor proiectării sistemelor flexibile de fabricaţie (SFF) în domeniul operaţiilor de montaj, deoarece procesele de montaj reprezintă etapa finală a fabricaţiei producţiei finite, etapă în care se formulează parametrii necesari în aprecierea calităţii produselor. În stadiul de proiectare a …

Read More »

Automatizarea evidenței și controlului asupra stadiului proiectării tehnologice a sistemelor flexibile de fabricație

În vederea creşterii eficienţei în conducerea pioiectării tehnologice, în cazul producţiei flexibile o tot mai mare importanţă capătă perfecţionarea evidenţei şi controlului asupra stadiului pregătirii tehnologice a fabricaţiei, ca una din funcţiile de bază ale conducerii. Procesul de conducere a pregătirii tehnologice a fabricaţiei privind producţia în serie şi producția …

Read More »

Implementarea sistemelor EDI – un punct de vedere al conducerii

Introducere Organizațiile care au în intenţie implementarea unui sistem EDI trebuie să fie conștiente de mai multe aspecte (inclusiv cîteva probleme posibile). Prezentarea de faţă se ocupă de cîteva dintre aceste aspecte tipice. Consideraţii de ordin comercial și legal Se pune adesea întrebarea dacă termenii normali ai contractelor comerciale sînt …

Read More »

Armele juridice contra viruşilor

Raportul privind securitatea informatică, redactat de “Comisia informatică” a Cigref (Club Informatique des Grandes Entreprises Frangaises) a constatat că “sabotajul în domeniul software devine un risc care trebuie să preocupe, fiind în continuă creştere și avînd consecințe din ce în ce mai grave.” De asemenea, raportul recomandă “integrarea securitaţii informatice …

Read More »

Factors that affect the utilization of low-code development platforms: survey study

Hana A. ALSAADI, Dhefaf T. RADAIN, Maysoon M. ALZAHRANI, Wahj F. ALSHAMMARI, Dimah ALAHMADI, Bahjat FAKIEH* Information Systems Dept., King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia hralsaadi@stu.kau.edu.sa, dradain@kau.edu.sa, mahmedalzahrani0006@stu.kau.edu.sa, wsalehalshamary@stu.kau.edu.sa, dalahmadi@kau.edu.sa, BFakieh@kau.edu.sa *Corresponding author: Bahjat FAKIEH BFakieh@kau.edu.sa Rezumat: Low-code development platforms were introduced as a solution to the dilemma of the …

Read More »

Building and evaluating an Android mobile App for people with hearing disabilities in Saudi Arabia to provide a real-time video transcript: a design science research study

Hind BITAR, Ghada AMOUDI, Reem ALSULAMI, Samar ALAHMADI King Abdulaziz University, Saudi Arabia hbitar@kau.edu.sa, gaamoudi@kau.edu.sa, ralsulami0184@stu.kau.edu.sa, salahmdi0010@stu.kau.edu.sa Rezumat: Hearing loss or deafness affects the daily lives of many people around the world. One of the issues that people who are deaf or hard of hearing face is the difficulty in …

Read More »

Introducere în cadrele Python pentru dezvoltare web

Flaviu FUIOR Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București flaviu.fuior@ici.ro Rezumat: Python este un limbaj de programare foarte popular care acoperă cu succes domeniul dezvoltării web. Această lucrare oferă o imagine de ansamblu asupra abordării Python pentru dezvoltarea web, prezentând diferite tipuri de cadre Python și oferind îndrumări …

Read More »

Mobile device forensics

Asia ALJAHDALI, Nawal ALSAIDI, Maram ALSAFRI, Afnan ALSULAMI, Turkia ALMUTAIRI College of Computer Science and Engineering, Cybersecurity department, University of Jeddah, Saudi Arabia aoaljahdali@uj.edu.sa, nrajealsaidi.stu@uj.edu.sa, malsafri0002.stu@uj.edu.sa, aalsulami1200.stu@uj.edu.sa, talmotairi0030.stu@uj.edu.sa Rezumat: Globally, the wide-range deployment of smartphones culminated in the expanded collection and sharing of massive amount of data that could be …

Read More »

The design and implementation of an interactive mobile Augmented Reality application for an improved furniture shopping experience

Basma ALHARBI1, Nahla ALJOJO2, Areej ALSHUTAYRI1 , Ameen BANJAR2, Azida ZAINOL3, Asmaa ALHARBI2, Sanaa ALGHANMI2, Shaza MANSOUR2, Mram ALSHEHRI2 1 Department of Computer Science and Artificial Intelligence, College of Computer Science and Engineering, University of Jeddah, Jeddah, Saudi Arabia bmalharbi@uj.edu, aoalshutayri@uj.edu.sa 2 Department of Information Systems and Technology, College of …

Read More »

Ingineria socială – noul joc al înșelăciunii

Aurelian STOICA Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București aurelian.stoica@ici.ro Rezumat: Pe măsură ce interesul general pentru domeniul securității cibernetice a crescut în ultimii ani, tot mai mulți cercetători s-au concentrat pe domeniul ingineriei sociale. Majoritatea studiilor au abordat aspectele tehnice ale ingineriei sociale, stabilind și descriind categorii …

Read More »