MihaiICI00

SEPARABILITATE LINIARĂ ÎN REŢELE NEURONALE ARTIFICIALE

Art. 07 – Vol. 21 – Nr. 2 – 2011 Nicoleta Liviana Tudor LTudor@upg-ploiesti.ro Catedra de Informatică, Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti, România Rezumat: Puterea şi utilitatea reţelelor artificiale neuronale au fost demonstrate în aplicaţii care includ probleme de diagnoză, medicină, finanţe, controlul roboţilor, procesarea semnalelor şi a …

Read More »

TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU PROCESAREA IMAGINILOR BIOMEDICALE, UTILIZÂND ALGORITMI DE RECUNOAŞTERE A FORMELOR; STUDIU DE CAZ: AFECŢIUNI ALE FICATULUI

Art. 06 – Vol. 21 – Nr. 2 – 2011 Dragoş Nicolau dragos@ici.ro Dragoş Barbu dbarbu@ici.ro Laura Ciocoiu ciocoiu@ici.ro Dragoş Smada dsmada@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică – ICI, Bucureşti Rezumat: Lucrarea de faţă prezintă un sistem interactiv bazat pe algoritmi de analiză, segmentare  şi recunoaştere de organe …

Read More »

UNELE CONTRIBUŢII PRIVIND MODELAREA TOPOLOGICĂ A REŢELELOR DE SENZORI FĂRĂ FIR

Art. 05 – Vol. 21 – Nr. 2 – 2011 Petru Junie junpetre2000@yahoo.com Cristian Eremia cristian_valentin2003@yahoo.com Universitatea „Politehnica” Bucureşti Rezumat: Lucrarea prezintă câteva din rezultatele obţinute prin cercetarea ştiintifică doctorală proprie în domeniul modelării topologiei reţelelor de senzori. Aceste rezultate vizează afişarea grafică a locaţiilor nodurilor-senzor şi a legăturilor dintre …

Read More »

SISTEM INTEGRAT DE CONDUCERE ÎN TIMP REAL A PRODUCERII EFICIENTE A ENERGIEI ELECTRICE ŞI TERMICE ÎN CENTRALE COGENERATIVE PE GAZ

Art. 04 – Vol. 21 – Nr. 2 – 2011 Ion Miciu ionmiciu@ipa.ro Societatea Comercială pentru Cercetare, Proiectare şi Producţie de Echipamente şi Instalaţii de Automatizare – SC IPA SA Florin Hărţescu ionmiciu@ipa.ro Institutul Naţional de Cercetare–Dezvoltare în Informatică – ICI, Bucureşti Rezumat: Articolul prezintă funcţionarea unui sistem automat de …

Read More »

DEZVOLTAREA ŞI REALIZAREA INTERFEŢEI DE ACCES LA SISTEMUL SIMBNR

Art. 02 – Vol. 21 – Nr. 2 – 2011 Dora Coardoş coardos@ici.ro Cornelia Lepădatu cornelia@ici.ro Ion Alexandru Marinescu ionut@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI, Bucureşti Rezumat: În acest articol vom prezenta câteva din rezultatele obţinute în cadrul derulării proiectului de cercetare „Sistem integrat on-line …

Read More »

METODE ŞI TEHNICI UTILIZATE PENTRU REALIZAREA SISTEMULUI SIMBNR

Art. 01 – Vol. 21 – Nr. 2 – 2011 Dora Coardoş coardos@ici.ro Cornelia Lepădatu cornelia@ici.ro Ion Alexandru Marinescu ionut@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI, Bucureşti Rezumat: În articol sunt prezentate o parte din rezultatele cercetării desfăşurate pentru realizarea sistemului SIMBNR. Aceste rezultate se referă, …

Read More »

AUTOTESTAREA APLICAŢIILOR DE SCROLLING

Art. 09 – Vol. 21 – Nr. 1 – 2011 Ion Ivan ionivan@ase.ro Cristian Ciurea cristian.ciurea@ie.ase.ro Sorin Vinturis sorin.vinturis@yahoo.com Academia de Studii Economice, Bucureşti Rezumat: Se definesc aplicaţiile de scrolling şi se stabilesc cerinţele de calitate pentru ele. Se prezintă etapele ciclului de realizare a aplicaţiilor de scrolling şi se …

Read More »