MihaiICI00

NOUA GENERAŢIE DE BAZE DE DATE NoSQL

Art. 04 – Vol. 22 – Nr. 4 – 2012 Elena-Geanina Ularu ularugeanina@yahoo.com Institutul de Studii Doctorale Bucureşti Florina Puican piucanflorina@yahoo.com Institutul de Studii Doctorale Bucureşti Rezumat: Bazele de date tradiţionale sunt puse la încercare din ce în ce mai mult de noile tipuri de aplicaţii care le folosesc. Aceste …

Read More »

OPTIMIZAREA PRIN SIMULARE A SISTEMULUI DRUM ALEATOR-SUSPENSIE (DAS)

Art. 03 – Vol. 22 – Nr. 4 – 2012 Tabacu Ciprian tabacu_ciprian@yahoo.com Universitatea Politehnica Bucureşti Câmpan Dan Lucian ludan840808@yahoo.com Universitatea Petrol şi Gaze Ploieşti Rezumat: Lucrarea prezintă comportarea suspensiei simplificate la denivelările căii de rulare, precum şi rezultatele obţinute în urma simulării în Simulink-Matlab a suspensiei simplificate. Cuvinte cheie: …

Read More »

Sistemul IMM-market

Art. 02 – Vol. 22 – Nr. 4 – 2012 Electra Mitan electra.mitan@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Ana-Maria Borozan marika@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Rezumat: Articolul prezintă sistemul destinat activităţilor de marketing numit IMM-Market, un instrument utilizabil de către orice organizaţie în scopul dezvoltării viitoare a …

Read More »

Sistem integrat pentru dezvoltarea arhivelor cu conţinut îmbogăţit semantic

Art. 07 – Vol. 21 – Nr. 4 – 2011 Mihaela Dinşoreanul Mihaela.Dinsoreanu@cs.utcluj.ro Ioan Salomiel Ioan.Salomie@cs.utcluj.ro Cristina Bianca Popu Cristina.Pop@cs.utcluj.ro Technical University of Cluj-Napoca, Department of Computer Science Rezumat: Lucrarea abordează problema procesării cunoaşterii din documentele istorice disponibile în arhive. Astfel, se propune o soluţie integrată care efectuează extragerea de …

Read More »

Cercetare şi inovare prin sistemul de management de brevete Proinova

Art. 06 – Vol. 21 – Nr. 4 – 2011 Ágnes Sebestyén-Pál Gheorghe Sebestyén-Pál Agnes.Sebestyen.Pal@gmail.com Technical University of Cluj-Napoca, Computer Science Department Marius Bulgaru Marius.Bulgaru@tcm.utcluj.ro Technical University of Cluj-Napoca, TCM Department Rezumat: Rezultatele precum şi succesul activităţilor de cercetare şi inovare sunt în mare măsură dependente de un proces de …

Read More »

Sisteme adaptabile de e-Learning cu hărţi conceptuale

Art. 05 – Vol. 21 – Nr. 4 – 2011 Rodica Potolea Rodica.Potolea@cs.utcluj.ro Camelia Lemnaru Camelia.Lemnaru@cs.utcluj.ro Florin Trif Trif.Gelu@dppd.utcluj.ro Technical University of Cluj-Napoca Rezumat:  Sistemele adaptabile de e-Learning reprezintă o nouă paradigmă în metodele moderne de învăţare. Ele nu se bazează doar pe asigurarea unei cantităţi mari de informaţii ci …

Read More »

Platformă digitală pentru managementul informaţiilor oferite de Bibliografia Naţională Retrospectivă a cărţii româneşti

Art. 04 – Vol. 21 – Nr. 4 – 2011 Doina Banciu doina.banciu@ici.ro Dora Coardoş coardos@ici.ro Vasile Coardoş vasile@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti Rezumat: Sistemul SIMBNR este un instrument bibliografic de interes naţional, care oferă posibilitatea de acces on-line la informaţiile cuprinse în …

Read More »