MihaiICI00

REŢELELE SOCIALE ONLINE ÎN CONTEXTUL BIG DATA

Art. 03 – Vol. 27 – Nr. 1 – 2017 Dragoş Daniel IORDACHE iordache@ici.ro Ionuţ PETRE ipetre@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Reţelele sociale online au o importanţă deosebită în contextul cercetărilor privind „big data”, fiind surse importante de informaţii pentru domenii diverse: …

Read More »

ASPECTE ALE SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE ÎN ROMÂNIA. EVOLUŢIE ŞI TENDINŢE

Art. 04 – Vol. 26 – Nr. 4 – 2016 Mihaela Tomescu mtomescu@ici.ro Dragoş Nicolau dragos@ici.ro Daniel Savu dsavu@ici.ro Ion Alexandru Marinescu ionut@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti Rezumat: Încă de la sfârşitul deceniului 1980, omenirea este martoră obiectiv la dezvoltarea, diversificarea şi răspândirea fără …

Read More »

UN STUDIU PRIVIND SITUAŢIA ÎN DOMENIUL RĂSPUNSULUI LA INCIDENTE

Art. 03 – Vol. 26 – Nr. 4 – 2016 Mihnea Horia Vrejoiu mihnea@dossv1.ici.ro Ştefan Alexandru Preda stefanalex@ici.ro Mădălina Cornelia Zamfir madalina@ici.ro Vladimir Florian vladimir@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti Rezumat: Problematica atacurilor informatice, a intruziunilor frauduloase în reţele, a compromiterii sistemelor, a blocării serviciilor …

Read More »

ÎMBUNĂTĂŢIREA PROTECŢIEI INFRASTRUCTURILOR CRITICE DIN SECTORUL TIC PRIN CREŞTEREA REZILIENŢEI

Art. 02 – Vol. 26 – Nr. 4 – 2016 Dragoş Cătălin Barbu dragos.barbu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti Rezumat: La nivelul Uniunii Europene sunt întreprinse demersuri în privinţa adoptării unei strategii europene pentru securitatea cibernetică, care să armonizeze eforturile statelor membre în abordarea provocărilor …

Read More »

NOUA GENERAŢIE DE BAZE DE DATE NoSQL

Art. 04 – Vol. 22 – Nr. 4 – 2012 Elena-Geanina Ularu ularugeanina@yahoo.com Institutul de Studii Doctorale Bucureşti Florina Puican piucanflorina@yahoo.com Institutul de Studii Doctorale Bucureşti Rezumat: Bazele de date tradiţionale sunt puse la încercare din ce în ce mai mult de noile tipuri de aplicaţii care le folosesc. Aceste …

Read More »

OPTIMIZAREA PRIN SIMULARE A SISTEMULUI DRUM ALEATOR-SUSPENSIE (DAS)

Art. 03 – Vol. 22 – Nr. 4 – 2012 Tabacu Ciprian tabacu_ciprian@yahoo.com Universitatea Politehnica Bucureşti Câmpan Dan Lucian ludan840808@yahoo.com Universitatea Petrol şi Gaze Ploieşti Rezumat: Lucrarea prezintă comportarea suspensiei simplificate la denivelările căii de rulare, precum şi rezultatele obţinute în urma simulării în Simulink-Matlab a suspensiei simplificate. Cuvinte cheie: …

Read More »

Sistemul IMM-market

Art. 02 – Vol. 22 – Nr. 4 – 2012 Electra Mitan electra.mitan@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Ana-Maria Borozan marika@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Rezumat: Articolul prezintă sistemul destinat activităţilor de marketing numit IMM-Market, un instrument utilizabil de către orice organizaţie în scopul dezvoltării viitoare a …

Read More »