MihaiICI00

CONSIDERAŢII ASUPRA PRINCIPIULUI FUNCŢIONAL AL UNUI ATAC CIBERNETIC LA DISTANŢĂ

Dragoş NICOLAU dragos@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat:  La începutul Erei Internetului, comunicaţiile nu prezentau nici un pericol, nici pentru servere, nici pentru utilizatori. Acest lucru se explica, în principiu, datoritǎ faptului cǎ informaţia era vehiculatǎ într-un singur sens, de la server la utilizator, constituind …

Read More »

AUTENTIFICARE SECURIZATĂ FOLOSIND METODE BIOMETRICE – STUDIU DE CAZ TypingDNA

Antonio COHAL antonio.cohal@rotld.ro Carmen ROTUNĂ carmen.rotuna@rotld.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: În ultimii ani, securitatea internetului şi a comunicaţiilor electronice reprezintă factori cheie pentru economie şi pentru societate în general, întrucât observăm o creştere a numărului de incidente majore în materie de securitate cibernetică, datorată …

Read More »

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ DE PROGRAME: O NOUĂ ABORDARE ÎN MANAGEMENTUL PRODUSELOR SOFTWARE

Lidia BĂJENARU lidia.bajenaru@ici.ro Ion Al. MARINESCU ionut@ici.ro Mihaela TOMESCU mtomescu@ici.ro Daniel SAVU dsavu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Existenţa bibliotecilor de software a condus la creşterea semnificativă a productivităţii dezvoltatorilor de software, a permis reducerea perioadei de timp de la conceperea produsului până la lansarea pe …

Read More »

UTILIZAREA SISTEMELOR MULTI-AGENT ÎNTR-O INFRASTRUCTURĂ CLOUD PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE GESTIONARE A ÎNVĂŢĂRII

Ovidiu BICA ovi@ici.ro Eugenia TÎRZIU ginet@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: În acest articol sunt prezentate conceptele utilizate în realizarea proiectului „Modelare perceptuală şi mecanisme de generare a acţiunilor în dezvoltarea agenţilor autonomi” din  cadrul programul Nucleu TEHSIN. Dintre conceptele utilizate amintim: e-learning colaborativ, cel …

Read More »

ABORDAREA DEW COMPUTING CA EXTENSIE A ARHITECTURILOR ORIENTATE CLOUD – ANALIZĂ DE OPORTUNITATE

Gabriel NEAGU gneagu@ici.ro Marilena IANCULESCU manina@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Lucrarea semnalează conceptul dew computing, abordat în literatura de specialitate cu precădere în ultimii doi ani. Similar cu fog computing, apărut în contextul dezvoltării Internet of Things, dew computing reprezintă o soluţie de îmbogăţire …

Read More »

STUDIU DE CAZ PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI REŢELELOR SOCIALE ONLINE ÎN E-GUVERNARE

Eugenia TÎRZIU ginet@ici.ro Maria GHEORGHE-MOISII moise@ici.ro Dragoş Daniel IORDACHE iordache@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Prezenta cercetare analizează măsura şi modul în care mai multe instituţii ale administraţiei publice locale din România utilizează în prezent reţelele sociale online, implicând cetăţenii la o colaborare activă în …

Read More »

UTILIZAREA TEHNOLOGIEI IOT ÎN DOMENIUL MEDICAL

Ramona PLOTOGEA ramonaplotogea@gmail.com Academia de Studii Economice București Alin ZAMFIROIU zamfiroiu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Articolul reprezintă analiza atentă a strategiilor, a variabilelor şi  a modului în care acestea permit tehnologiilor IoT şi interfeţelor creier-computer să aducă o contribuţie semnificativă la îmbunătăţirea condiţiilor de …

Read More »

PLATFORME IOT – SOLUŢII ACTUALE ŞI TENDINŢE DE EVOLUŢIE

Gabriel NEAGU gneagu@ici.ro Mihnea Horia VREJOIU mihnea@dossv1.ici.ro Ştefan Alexandru PREDA stefanalex@ici.ro Alexandru STANCIU alex@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Internetul obiectelor/lucrurilor (Internet of Things – IoT) a devenit una din paradigmele definitorii ale lumii de azi, element de transformare revoluţionară, cantitativă şi calitativă, a cunoaşterii …

Read More »

INTEGRAREA INFORMAŢIILOR ÎN MEDICINA TRANSLAŢIONALĂ

Art. 05 – Vol. 27 – Nr. 1 – 2017 Adriana ALEXANDRU adriana@ici.ro Dora COARDOŞ coardos@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Medicina translaţională este un subiect de interes în lumea medicală. Medicina translaţională este procesul prin care rezultatele cercetării efectuate în laborator sunt …

Read More »

INTERNETUL LUCRURILOR – O NOUĂ PARADIGMĂ A CONECTĂRII ÎN INTERNET

Art. 01 – Vol. 27 – Nr. 1 – 2017 Daniel SAVU dsavu@ici.ro Mihaela TOMESCU mtomescu@ici.ro Lidia BĂJENARU lidia.bajenaru@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Internetul lucrurilor (Internet of Things – IoT) este o tehnologie în curs de dezvoltare, care tinde spre a face …

Read More »