Elena84

SERVICII DE INFORMARE CONTINUĂ PENTRU MEDIUL DE AFACERI DIN SPAŢIUL RURAL

Art. 05 – Vol. 26 – Nr. 3 – 2013 Alexandru Sipică alexs@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti Rezumat:  Dezvoltarea rapidă a societăţii informaţionale determină utilizarea ridicată de instrumente IT (software şi hardware) pentru mediul de afaceri. Articolul prezintă realizarea unui portal pe baza …

Read More »

Contractele de parteneriat public-privat conform Legii 178/2010 cu referire la domeniul reţelei de bandă largă (broadband)

Art. 01 – Vol. 23 – Nr. 3 – 2013 Valentin Florescu valentin@ici.ro Gabriela Florescu gflores@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti Rezumat: În acest articol este prezentată legislaţia din România în domeniul parteneriatului public-privat, cu accent pe acurateţea formulării normelor legale care au fost …

Read More »

FACTORI CARE FACILITEAZǍ ÎNVǍŢAREA MAI RAPIDǍ A CHIMIEI PE O PLATFORMǍ AR

Art. 06 – Vol. 23 – Nr. 2 – 2013 Costin Pribeanu pribeanu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Sistemele educaţionale bazate pe realitate îmbogăţită (AR – Augmented Reality) au capabilitǎţi specifice cum sunt: vizualizare tridimensională, animaţie, interfaţă vocală pentru predare şi ghidare a interacţiunii, manipulare …

Read More »

GENERATOARE INTELIGENTE ORIENTATE PE FAMILII DE PROBLEME DECIZIONALE PENTRU E-LEARNING

Art. 05 – Vol. 23 – Nr. 2 – 2013 Maria Beldiga (Vasilache) vasilache_m@mail.ru Tudor Brăgaru theosnume@gmail.com Gheorghe Căpăţână gh_capatana@yahoo.com Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău Rezumat: Sistemele educaţionale bazate pe realitate îmbogăţită (AR – Augmented Reality) au capabilitǎţi specifice cum sunt: vizualizare tridimensională, animaţie, interfaţă vocală pentru predare şi …

Read More »

ÎNVĂŢĂMÂNTUL CENTRAT PE STUDENT ÎN EDUCAŢIA LA DISTANŢĂ ŞI JOCURILE SERIOASE. PERSPECTIVE MILITARE

Art. 04 – Vol. 23 – Nr. 2 – 2013 Daniel Beligan daniel.beligan@adlunap.ro Cătălin Radu catalin.radu@adlunap.ro Departamentul pentru învăţământ distribuit avansat la distanţă Universitatea Naţională de Apărare “CAROL I”, Bucureşti, România Rezumat: Educaţia şi instruirea la distanţă oferă flexibilitate maximă, însă pentru rezultate de excepţie este nevoie de autodisciplină, cursanţi …

Read More »

DETECTAREA AUTOMATĂ A FEŢELOR UMANE. METODA VIOLA-JONES

Art. 03 – Vol. 23 – Nr. 2 – 2013 Mihnea Horia Vrejoiu mihnea@dossv1.ici.ro Anca Mihaela Hotăran ahotaran@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti Rezumat: Departe de a mai reprezenta o tehnologie exotică, desprinsă din povestiri sau filme ştiinţifico-fantastice, detecţia automată a feţelor în imaginile …

Read More »

TENDINŢE MODERNE ÎN DOMENIUL SISTEMELOR SUPORT PENTRU DECIZII

Art. 01 – Vol. 23 – Nr. 1 – 2013 Ion Istudor iistudor@yahoo.com Universitatea Valahia din Târgovişte Rezumat: Contextul concurenţial al economiei globale, accesul limitat la resurse, diminuarea drastică a acestora au facut ca performanţa unei întreprinderi să fie puternic condiţionată de calitatea deciziilor luate de către managementul acesteia. Luarea …

Read More »