Elena84

UNIUNEA EUROPEANĂ DIN PERSPECTIVA LIBERTARIANISMULUI

Art. 06 – Vol.23 – Nr. 4 – 2013 Monica Anghel monica.anghel@ici.ro Carmen Elena Cîrnu carmen.cirnu@ici.ro Andrei Neagoe andrei.neagoe@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti Rezumat: În contextul emergenţei unei noi decade a secolului XXI, a unei noi extinderi geografice a Uniunii Europene, dar şi a …

Read More »

Definiţii şi teoreme

Art. 03 – Vol.23 – Nr. 4 – 2013 Paul Sfetcu psfetcu@yahoo.com Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti Rezumat: În acest articol facem o trecere în revistă a faptelor care au dus la criza matematicilor şi apoi la căutarea fundamentelor acestora, prin care se asigură fundamentele …

Read More »

ABORDĂRI FUNDAMENTALE PRIVIND AGILITATEA ÎNTREPRINDERII VIRTUALE

Art. 01 – Vol.23 – Nr. 4 – 2013 Lidia Băjenaru lidia.bajenaru@ici.ro Mihaela Tomescu mtomescu@ici.ro Daniel Savu dsavu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti Rezumat: Ca urmare a evoluţiei pieţei, dezvoltării tehnologiilor TIC şi a fenomenului de e-business care a luat amploare, a apărut noţiunea de …

Read More »

CYBER-PHYSICAL-SYSTEMS (CPS) – Factor determinant în economia bazată pe inovare şi cunoştinţe

Art. 05 – Vol.23 – Nr. 4 – 2013 Ioan Dumitrache ioan.dumitrache@acse.pub.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti Rezumat: Ca urmare a evoluţiei stiinţei şi tehnologiei calculatoarelor, automaticii şi comunicaţiilor, reţelele globale, împreună cu arhitecturile înglobate în interacţiune cu procesele fizice au impus în ultimii ani un …

Read More »

STATISTICA ÎN CERCETAREA DE MARKETING

Art. 06 – Vol. 23 – Nr. 3 – 2013 Electra Mitan electra.mitan@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti Rezumat: Articolul se doreşte a fi un demers mai mult teoretic care reliefează rolul şi importanţa statisticii în cercetarea de marketing, instrumentele de sondare folosite pe …

Read More »