Elena84

SERVICII CLOUD DE VERSIONARE CU SUPORT BAZE DE DATE NoSQL

Dragoş NICOLAU dragos@ici.ro Mihaela TOMESCU mtomescu@ici.ro Daniel SAVU dsavu@ici. Ion Alexandru MARINESCU ionut@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Lucrarea de faţă se concentrează pe studierea dezvoltării unui sistem integrat de versionare a fişierelor sursă utilizate în dezvoltarea de proiecte software. Sistemul este rezident în Cloud …

Read More »

ROLUL INFLUENŢEI SOCIALE ÎN ACCEPTAREA FACEBOOK: TESTAREA UNUI MODEL TAM EXTINS

Irina CRISTESCU irina.cristescu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Pentru cercetătorii din domeniul tehnologiei informaţiei (IT), în special din zona cercetărilor în sistemele de informaţii (IS) şi în interacţiunea om-calculator (HCI), înţelegerea factorilor care determină utilizatorii să adopte şi să accepte noile tehnologii este una din …

Read More »

NOI APLICAŢII DE CALCUL PENTRU IDENTIFICAREA SISTEMELOR

Art. 05 – Vol. 27 – Nr. 2 – 2017 Vasile SIMA vsima@ici.ro Florin HARTESCU flory@ici.ro Alexandru STANCIU alex@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Se prezintă un set de aplicaţii pentru identificarea unor sisteme liniare multivariabile. Algoritmii încorporaţi utilizează tehnici bazate pe subspaţii (MOESP, N4SID, …

Read More »

EVOLUŢIA SISTEMELOR DE E-LEARNING ŞI MEDIUL CLOUD

Art. 04 – Vol. 27 – Nr. 2 – 2017 Electra MITAN electra.mitan@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Articolul prezintă evoluţia sistemelor de e-learning, impactul pe care acestea l-au avut pe parcursul anilor precum şi tendinţele actuale, modul în care tehnologiile avansate au pătruns în …

Read More »

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ DE PROGRAME: EXTINDEREA PROTOTIPULUI CU SERVICII NOI ŞI AVANSATE

Art. 03 – Vol. 27 – Nr. 2 – 2017 Ion Alexandru MARINESCU ionut@ici.ro Lidia BĂJENARU lidia.bajenaru@ici.ro Mihaela TOMESCU mtomescu@ici.ro Daniel SAVU dsavu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Biblioteca Naţională de Programe (BNP) reprezintă o bibliotecă digitală de produse software realizată în cadrul ICI Bucureşti, …

Read More »

VIZUALIZAREA DATELOR MASIVE ŞI VISUAL ANALYTICS. ABORDĂRI ŞI TENDINŢE

Art. 01 – Vol. 27 – Nr. 2 – 2017 Mihnea Horia VREJOIU mihnea@dossv1.ici.ro Mădălina Cornelia ZAMFIR madalina@ici.ro Vladimir FLORIAN vladimir@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: În zilele noastre, în tot mai multe domenii, sunt colectate şi stocate volume uriaşe de date care cresc continuu. …

Read More »

BIG DATA – CONCEPTE, ARHITECTURI ŞI TEHNOLOGII

Art. 02 – Vol. 27 – Nr. 1 – 2017 Adriana ALEXANDRU adriana@ici.ro Dora COARDOŞ coardos@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Lucrarea prezintă principalele abordări legate de Big Data. Conceptul Big Data introduce modificări în cadrul a trei dimensiuni: (1) tipuri de date, …

Read More »

NOBEL PENTRU FIZICĂ, 2016

Art. 07 – Vol. 26 – Nr. 4 – 2016 Roman Chirilă roman.chirila@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti Rezumat:  Trei oameni de ştiinţă britanici au câştigat premiul Nobel pentru fizică pentru activitatea lor desfăşurată asupra stărilor exotice ale materiei, lucru care poate netezi drumul …

Read More »