Duralexsedlex31

PLATFORMĂ ON-LINE PENTRU ÎNREGISTRAREA ȘI EVALUAREA PUBLICAȚIILOR DE LITERATURĂ TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ

Art. 01 – Vol. 25 – Nr. 4 – 2015 Ionuț PETRE ionut.petre@ici.ro Lidia BĂJENARU lidia.bajenaru@ici.ro Valentin RĂDUŢ vradut@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: În articolul de faţă sunt prezentate capabilităţile platformei pentru înregistrarea şi evaluarea lucrărilor de literatură tehnico-ştiinţifică în cadrul Competiţiei pentru finanţarea …

Read More »

DESCOPERIREA CUNOȘTINȚELOR DIN DATE: METODE PREDICTIVE

Art. 06 – Vol. 25 – Nr. 3 – 2015 Cornel LEPĂDATU cornel_lepadatu@biblacad.ro Biblioteca Academiei Române – Bucureşti Rezumat: Obiectivul principal al metodelor predictive îl constituie căutarea de modele optimale pentru diferite metode de modelare: clasice (regresia multiplă, analiza discriminantă), mai puţin clasice (segmentarea) sau de instruire (reţelele neuronale, agregarea …

Read More »

METAMORFOZA NEUTRINILOR

Art. 05 – Vol. 25 – Nr. 3 – 2015 Roman CHIRILĂ roman.chirila@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Procesul de metamorfoză a neutrinilor constă în transformarea incredibilă a unui tip de neutrino în altul, pe durata parcursului lor prin spaţiu. În fizica particulelor …

Read More »

IDENTIFICAREA ORIGINALITĂȚII UNEI LUCRĂRI DE SPECIALITATE FOLOSIND ANALIZA INTRINSECĂ A PLAGIATULUI

Art. 03 – Vol. 25 – Nr. 3 – 2015 Mădălina ZURINI madalina.zurini@csie.ase.ro Academia de Studii Economice Rezumat: În cadrul articolului se prezintă conceptul de proprietate intelectuală în contextul publicării articolelor de specialitate. Nivelul de originalitate derivă din analiza dreptului de proprietate, fiind o componentă definitorie şi prezentată în antiteză …

Read More »

MODERNIZAREA SISTEMULUI BIBLIOTECII NAȚIONALE DE PROGRAME PRIN UTILIZAREA MEDIULUI DE DEZVOLTARE ORACLE APEX

Art. 02 – Vol. 25 – Nr. 3 – 2015 Lidia BĂJENARU lidia.bajenaru@ici.ro Ion Alexandru MARINESCU ionut@ici.ro Mihaela TOMESCU mtomescu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti Rezumat: Lucrarea propusă spre publicare prezintă sistemul modernizat al Bibliotecii Naţionale de Programe (BNP). S-a urmărit facilitarea informării administraţiei publice, …

Read More »

ACCELERAREA DEZVOLTĂRII UNUI CORPUS DIGITAL ADNOTAT CU RELAȚII DE DEPENDENȚĂ PENTRU LIMBA ROMÂNĂ UTILIZÂND RESURSE ȘI INSTRUMENTE CONSTRUITE PENTRU ALTE LIMBI

Art. 01 – Vol. 25 – Nr. 3 – 2015 Elena Irimia elena@racai.ro Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială „Mihai Drăgănescu”, Academia Română, Bucureşti Rezumat: Un corpus adnotat sintactic este o resursă fundamentală pentru supravieţuirea unei limbi în spaţiul digital. Am construit un corpus de dimensiuni modeste (5000 de propoziţii) …

Read More »

UN MODEL ALGEBRIC PENTRU CONCEPTUL DE INFORMAȚIE SEMANTICĂ

Art. 05 – Vol. 25 – Nr. 2 – 2015 Roman Chirilă roman.chirila@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Lucrarea de faţă propune o definiţie pentru conceptul de informaţie semantică. Astfel, deşi este un concept necantitativist, în sensul lui Carnap, acest concept poate fi totuşi definit …

Read More »

CARACTERISTICI PARADIGMATICE, TEHNOLOGICE ȘI ECONOMICE ALE HPC, GRID, HSC, CLOUD ȘI VOLUNTEER COMPUTING – DELIMITATOARE ȘI DETERMINANTE ALE VOLUNTEER CLOUD COMPUTING

Art. 03 – Vol. 25 – Nr. 2 – 2015 Bogdan Enciu enciu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Articolul prezintă caracteristici, de diverse naturi, specifice tipurilor de tehnologii de calcul menţionate. Sunt descrise, la un nivel general, aspecte definitorii ale acestor tehnologii şi sunt evidenţiate …

Read More »