Asupra indicatorilor de stare a factorilor de mediu

dr. ing. Mariana Marinescu
Universitatea Tehnică de Construcții, Bucureşti
email: mariana@hidro.utcb.ro

Rezumat: Lucrarea propune, pornind de la o definiţie acceptată a mediului și a conceptului de indicator, două clasificări ale indicatorilor de stare a factorilor de mediu, în funcţie de obiectivele şi/sau scopurile principale ale analizei sau cercetării efectuate. Pe baza acestor clasificări, s-au identificat câteva sute de indicatori ai factorilor de mediu și s-a făcut o propunere de codificare a indicatorilor. Aceste clasificări şi codificări sunt folosite în nomenclatorul indicatorilor de stare a factorilor de mediu, componenta importantă a bazei de date, ataşată sistemului informaţional al mediului (BD-SIM).

Cuvinte cheie: informatică aplicată, bază de date, mediu, factori de mediu, surse de poluare, poluanţi, indicator, indicatori de stare ai factorilor de mediu (ISFM), clasificare, codificare, nomenclator al indicatorilor de stare ai factorilor de mediu.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Mariana Marinescu, Asupra indicatorilor de stare a factorilor de mediu, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 9(4), pp. 25-34, 1999.