ASPECTE REFERITOARE LA MODERNIZAREA BIBLIOTECILOR

Art. 08 – Vol. 24 – Nr. 4 – 2014

Viorel Cristian MILITARU

militaru_viorelcristian@yahoo.com

Biblioteca Municipiului Câmpulung–Muscel

Rezumat: Bibliotecile reprezintă unele dintre cele mai importante structuri de informare şi documentare aflate la dispoziţia publicului, activitatea acestora fiind influenţată de o serie de factori de natură economică, spocială sau politică. Rolul bibliotecii în dezvoltarea societăţii informaţionale este tot mai important prin achiziţia de documente in format digital, digitizarea propriilor colecţii de documente, documente multimedia, crearea unor baze de date digitale, oferirea de servicii de comunicaţii pentru public. Biblioteca digitală oferă posibilitatea accesării a resurselor sale prin intermediul internetului permanent pentru toate categoriile de cetăţeni, având ca scop creşterea calităţii serviciilor oferite şi fiind receptivă la sugestiile venite din partea utilizatorilor săi.

Cuvinte cheie: biblioteca digitală, informaţie digitală, managementul cunoaşterii.

Vizualizează articolul complet