Aspecte privind securitatea la nivelul SLA în serviciile de Cloud computing

Dragoș BARBU1,2, Alexandru SIPICĂ1, Ionuț CANDET1
1Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică ICI − București
2Academia de Studii Economice, Școala Doctorală de Informatică Economică
dragos.barbu@ici.ro, alexandru.sipica@ici.ro, ionut.candet@ici.ro

Rezumat: Lucrarea de față își propune să identifice importanța securității la nivelul SLA (Service Level Agreement) în condiția utilizării scăzute a serviciilor de Cloud Computing la nivelul economiei. Articolul prezintă în prima parte deficiențele în adopția serviciilor de cloud, prezentând la nivel statistic gradul de adopție pe țări și ramuri de activitate. În partea a doua, este prezentat conceptul de SLA (documentul care guvernează relația client–furnizor cloud computing), precum și cele mai importante criterii pentru dezvoltarea unui SLA. În vederea furnizării de servicii cu un grad ridicat de încredere sunt prezentate cele mai importante metrici privind asigurarea securității la nivelul SLA. În ultima parte, în vederea creșterii încrederii în serviciile de cloud, sunt propuse un set de metrici care pot fi incluse în documentele de SLA (Disponibilitatea şi timpul de întreţinere, lista de servicii şi resurse care sunt oferite de către furnizor către clienţi, timpul de răspuns al aplicaţiei, programul de notificare în avans al modificărilor în reţea care pot afecta utilizatorii, timpul de răspuns al biroului de asistenţă pentru diferitele categorii de probleme, consecinţele în caz de încălcare a acordului).

Cuvinte cheie: Cloud Computing, securitate, SLA, metrici de securitate.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Dragoș BARBU, Alexandru SIPICĂ, Ionuț CANDET, Aspecte privind securitatea la nivelul SLA în serviciile de Cloud computing, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 29(3), pp. 31-40, 2019. https://doi.org/10.33436/v29i3y201903