Aspecte privind potenţialul de aplicabilitate al modelelor cognitive utilizate în
interacţiunea om-calculator

dr. ec. Costin Pribeanu
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București

Rezumat: Metodele utilizate în prezent în proiectarea interfețelor om-calculator au la bază modele cognitive, care au fost elaborate pentru a reprezenta aspecte esenţiale ale procesului de interacţiune, dar care au evoluat în timp, în contextul unor aplicaţii diverse, din dorinţa de a fi făcute mai utile în activitatea de dezvoltare. În cadrul acestui articol, se face o discuţie asupra potenţialului de aplicabilitate a modelelor cognitive actuale, luând în considerație: nivelurile de abstractizare, caracteristicile notaţiei formale și aspectele cognitive modelate.

Cuvinte cheie: interacțiune om-calculator, modele cognitive.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Costin Pribeanu, Aspecte privind potenţialul de aplicabilitate al modelelor cognitive, utilizate în interacţiunea om-calculator, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 9(1), pp. 5-12, 1999.