Aspecte privind cadrul de definire şi utilizare a standardelor deschise

Aurel Mihai Stănculeasa
aurels@ici.ro

Maria Moşuleţ
mosulet@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti

Rezumat: Un standard deschis poate fi identificat ţinând cont de aria de utilizare a acestuia, de conformitatea cu definiţia de standard deschis adoptată şi de caracteristicile procesului de elaborare de standarde ale organizaţiei care a coordonat elaborarea standardului respectiv. Standardele deschise trebuie dezvoltate de organisme care să rămână deschise şi să susţină politici speciale nediscriminatorii cu privire la drepturile de proprietate intelectuală. În vederea susţinerii utilizării standardelor deschise este necesară adoptarea unei culturi care să se bazeze pe un model contextual şi un proces de învăţare şi rafinare. Un element de bază al cadrului de identificare şi utilizare a standardelor deschise este catalogul de standarde care ar trebui impuse în primul rând aplicaţiilor/sistemelor informatice din cadrul administraţiei publice. Una din condiţiile esenţiale pentru a realiza interoperabilitatea sistemelor din sectorul public, este aceea de standardizare a datelor utilizate, fapt care asigură schimbul de date între acestea şi reutilizarea datelor în vederea dezvoltării de servicii coerente pentru cetăţeni, mediu de afaceri şi alte instituţii. Sectorul public trebuie să-şi bazeze ofertele de guvernare electronică către cetăţeni şi mediu de afaceri pe standarde de date disponibile şi binecunoscute întreţinute de un număr mare de producători. Canalul principal pentru furnizarea serviciilor şi informaţiilor prin mijloace electronice şi pentru schimbul de date şi informaţii, va fi Internet-ul.

Cuvinte cheie: standarde deschise, organizaţii de standardizare, procese deschise de elaborare standarde, cadru de identificare şi utilizare standarde deschise, interoperabilitatea sistemelor informatice.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Aurel Mihai Stănculeasa, Maria Moşuleţ, Aspecte privind cadrul de definire şi utilizare a standardelor deschise, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 20(3), pp. 5-12, 2010.