Aspecte metodologice privind dezvoltarea și validarea scalelor de măsurare în domeniul sănătății

Alexandru BALOG, Lidia BĂJENARU, Irina CRISTESCU
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București
B-dul Mareșal Averescu nr. 8-10, 011455, București, România
alexandru.bolog@ici.ro, lidia.bajenaru@ici.ro, irina.cristescu@ici.ro

Rezumat: În domeniul sănătății au fost elaborate și validate numeroase scale de măsurare având aplicabilitate la evaluarea stării de sănătate, a bunăstării psihologice și a calității vieții în legătură cu sănătatea. În scopul selectării unei anumite scale de măsurare sau în scopul dezvoltării de noi scale (instrumente) de măsurare este necesară o abordare coerentă care să includă criterii de evaluare, proceduri și tehnici de evaluare. Pe baza analizei literaturii de specialitate în domeniu, autorii au prezentat un set de criterii de evaluare a scalelor de măsurare și au propus o metodologie pentru dezvoltarea și validarea scalelor în domeniul sănătății. Metodologia cuprinde cinci etape: conceptualizare, dezvoltarea măsurilor, specificarea modelului, evaluarea și rafinarea scalei, validarea scalei. Criteriile de evaluare și metodologia furnizează un cadru general ce poate fi utilizat în cercetarea academică și cercetările clinice pentru realizarea studiilor empirice referitoare la dezvoltarea și validarea scalelor de măsurare.

Cuvinte cheie: scală de măsurare, criterii de evaluare, calitatea instrumentelor de măsurare, dezvoltarea și validarea scalelor, metodologie, rezultat raportat de pacient.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Alexandru BALOG, Lidia BĂJENARU, Irina CRISTESCU, Aspecte metodologice privind dezvoltarea și validarea scalelor de măsurare în domeniul sănătății, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 29(2), pp. 85-100, 2019. https://doi.org/10.33436/v29i2y201907