Aspecte intrinseci ale consolidării e-Guvernării la nivelul Uniunii Europene. Studiu de caz: România

Andreea Florina RADU1, Ioana PETCU2
1 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
2 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București
andre.radu@gmail.com, ioana.petcu@ici.ro

Rezumat: Articolul prezintă o scurtă analiză a conceptului, caracteristicilor și dimensiunii e-Guvernării la nivel european, în timp ce scopul urmărit de autori este acela de a radiografia măsura transformării digitale la nivelul UE, pe baza unei scurte cartografieri a măsurilor luate până în prezent și a stadiului elaborării și implementării soluțiilor de e-guvernare în toată Europa și în subsidiar, în România. Articolul prezintă caracteristicile e-Guvernării ca instrument de modificare a interacțiunii guvernului cu cetățenii, cu mediul de afaceri și chiar cu personalul administrativ, din cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, prin intermediul tehnologiilor informaționale. De asemenea, pot fi identificate oportunitățile și provocările procesului de consolidare a e-Guvernării în România. Concluziile își propun, printre altele, să reliefeze e-Guvernarea ca instrument modern și premisă pentru îndeplinirea condițiilor favorabile e-democrației.

Cuvinte cheie: e-Guvernare, transparenţă; eficienţă, incluziune, transformare digitalǎ.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Andreea Florina RADU, Ioana PETCU, Aspecte intrinseci ale consolidării e-Guvernării la nivelul Uniunii Europene. Studiu de caz: România, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 31(4), pp. 83-96, 2021. https://doi.org/10.33436/v31i4y202107