Aspecte comparative ale modelării datelor pentru proiectarea bazelor de date spaţiale

dr. mat. Angela Ioniţă
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București
Laboratorul GeMaSOFT, e-mail: aionita@td1.ici.ro

Rezumat: Din punctul de vedere al structurii creierului uman şi al funcţionării lui, pot fi determinante argumentele fundamentale pentru viitoarele caracteristici ale unui formalism optimal, pentru modelarea conceptuală de date spaţio-temporale. Compararea celor două extreme un formalism “literal în totalitate” şi un formalism “în totalitate grafic” a permis să se evidenţieze punctele tari şi punctele slabe ale ambelor posibilităţi, ceea ce a condus la concluzia că un “formalism hibrid” poate să utilizeze efectiv toate capacitățile creierului. Pe baza acestei aprecieri, cele trei formalisme existente ale formei “hibride” au făcut obiectul unui studiu comparative detaliat, cu privire la eficiența modelării datelor spaţio-temporale: Entitate-Relaţie, TMO şi MODUL-R.

Cuvinte cheie: componente semantice, reguli structurale, notație formală, referințe temporale, reterințe spaţiale, baze de date spaţio-temporale, entitate-relaţie, MERISE, tehnici de modelare orientate obiect, TMO, MODUL-R, analiză comparativă.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Angela Ioniţă, Aspecte comparative ale modelării datelor pentru proiectarea bazelor de date spaţiale, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 9(3), pp. 19-33, 1999.