ASPECTE ALE SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE ÎN ROMÂNIA. EVOLUŢIE ŞI TENDINŢE

Art. 04 – Vol. 26 – Nr. 4 – 2016

Mihaela Tomescu
mtomescu@ici.ro
Dragoş Nicolau
dragos@ici.ro
Daniel Savu
dsavu@ici.ro
Ion Alexandru Marinescu
ionut@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti

Rezumat: Încă de la sfârşitul deceniului 1980, omenirea este martoră obiectiv la dezvoltarea, diversificarea şi răspândirea fără precedent a instrumentelor hardware şi software pentru procesarea, stocarea şi vehicularea datelor. Ţinând cont de mutaţiile decisive (prezente până mai ieri doar în imaginaţia vizionarilor) survenite în urma acestei revoluţii tehnologice – nu doar în plan social, economic, ştiinţific etc., ci şi în comportamentul individului – se poate vorbi de instalarea, pe tot mai mult din cuprinsul planetei, a Societăţii Informaţionale (o dovadă clară în acest sens, dacă mai era nevoie, este plasarea comunicaţiilor electronice în bandă largă printre priorităţile principale la nivel mondial, încă din a doua jumătate a anilor 1990). În România se depun eforturi susţinute în domeniul infrastructurii, al echipamentelor software şi al normativelor pentru implementarea şi dezvoltarea societăţii bazate pe informaţie, simultan cu cele dedicate sincronizării tehnice, operaţionale şi legislative cu Uniunea Europeană şi cu restul ţărilor lumii. Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte aspecte ale dezvoltării şi tendinţelor de evoluţie ale Societăţii Informaţionale în România.

Cuvinte cheie: Societate Informaţionalǎ, e-Guvernare, Administraţie Publicǎ, acces la Internet.

Vizualizează articolul complet