Aspecte ale proiectării sistemelor de conducere cu calculatorul a proceselor tehnologice

ing. Pierre Rădulescu-Banu

Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Articolul tratează cîteva aspecte ale conducerii cu calculatorul a proceselor tehnologice, încercînd să scoată în evidenţă o serie de elemente care stau la baza proiectării de sisteme informatice în acest domeniu.

După o scurtă introducere (cap. 1), se prezintă în cap. 2 câteva aspecte, impuse de procesele tehnologice, care determină cerinţe specifice pentru sistemele informatice în acest domeniu.

O prezentare a specificului hardware (cap. 3) şi software (cap. 4) al sistemelor de conducere procese este urmată de discutarea (cap. 5) alegerii arhitecturii unui asemenea sistem, plecînd de la împărţirea acestor sisteme în 3 clase (mici, medii – arhitectura piramidală, mari – arhitectura de reţea). Se ia în considerare folosirea unor calculatoare compatibile sau comparabile ca putere cu IBM-PC.

Sunt prezentate sumar (cap. 6) citeva consideraţii legate de integrarea conducerii proceselor tehnologice în sisteme de tip CIME.

Se prezintă apoi succint (cap. 7) preocupări şi realizări din Institutul de Cercetări în Informatică în domeniul conducerii proceselor tehnologice.

Concluzia articolului este (cap. 8) că, excepţie făcând cazul aplicaţiilor punctuale, este recomandabilă alegerea unei soluţii de tip reţea şi urmărirea respectării standardelor de sisteme deschise.

Cuvinte cheie: senzori, interfeţe de proces, PC-uri industriale, calculatoare modulare, automate programabile, calculatoare ”gazdă”, echipamente ”țintă”, timp real, baze de date tehnologice, task-uri sisteme de proces, arhitecturi de sisteme de proces, calculatoare “master”, echipamente “slave”.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Pierre Rădulescu-Banu, Aspecte ale proiectării sistemelor de conducere cu calculatorul a proceselor tehnologice, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 3(4), pp. 15-24, 1993.