Asistent software de evaluare a utilizabilității aplicațiilor web din domeniul medical

Ion Alexandru MARINESCU1, Irina CRISTESCU1, Dragoș Daniel IORDACHE1,2
1 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București
2 Universitatea din București
ion.marinescu@ici.ro, irina.cristescu@ici.ro, dragos.iordache@ici.ro

Rezumat: Accesul la informații și servicii medicale reprezintă un drept fundamental al fiecărei persoane, indiferent dacă acestea sunt furnizate în mediul online sau în cel clasic. Utilizarea internetului a produs o schimbare în preferințele utilizatorilor, aceștia îndreptându-se către serviciile electronice de îngrijire sau monitorizare a sănătății oferite prin aplicațiile web medicale. În acest context, dezvoltatorii trebuie să ofere produse informatice de calitate, capabile să furnizeze un cadru funcțional corespunzător pentru îndeplinirea sarcinilor specificate, cu accent pe eliminarea barierelor ce îngrădesc accesul persoanelor cu capacități fizice sau cognitive diminuate. Întrucât procesul de îmbătrânire aduce modificări substanțiale în funcționarea optimă a unei persoane, persoanele de peste 65 de ani sunt considerate un grup vulnerabil, predispus către izolare. Declinul manifestat prin diminuarea vederii, a auzului, tulburări de memorie, cognitive sau motorii, conduce adeseori către o relaționare dificilă cu tehnologia. De aici necesitatea proiectării unor interfețe care să satisfacă nevoile specifice acestei categorii de utilizatori. Prezenta lucrare evidențiază modul de implementare și principalele funcții ale unui instrument software dedicat asistenței în activitatea de evaluare a utilizabilității aplicațiilor web din domeniul medical având ca public-țintă persoanele vârstnice. Instrumentul sprijină evaluatorii în înregistrarea problemelor de utilizabilitate și în consolidarea colaborativă a rezultatelor obținute în urma procesului de evaluare.

Cuvinte cheie: E-Sănătate, Utilizabilitate, Evaluare euristică, Aplicații Web, Asistent evaluare.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Ion Alexandru Marinescu, Irina Cristescu, Dragoș Daniel Iordache, Asistent software de evaluare a utilizabilității aplicațiilor web din domeniul medical, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 29(1), pp. 77-90, 2019. https://doi.org/10.33436/v29i1y201908