Definiţii şi teoreme

Art. 03 – Vol.23 – Nr. 4 – 2013

Paul Sfetcu
psfetcu@yahoo.com

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti

Rezumat: În acest articol facem o trecere în revistă a faptelor care au dus la criza matematicilor şi apoi la căutarea fundamentelor acestora, prin care se asigură fundamentele ştiinţelor. Se evidenţiază faptul că definiţia nu este unică şi că ea este nervul motor al matematicii, se face printr-o funcţie propoziţională, care lasă creaţiei intelectuale toată libertatea de mişcare.
Cuvinte cheie: definiţie, funcţie propoziţională, metamatematică, demonstraţie.

Vizualizează articolul complet