ACORDAREA REGULATOARELOR ÎN SISTEME DE REGLARE ÎN CASCADĂ LA MODELE DE OBIECTE CU ELEMENTE IDENTIC

Art. 07 – Vol. 21 – Nr. 1 – 2011

Irina Cojuha
cojuhari_irina@yahoo.com
Student Ph. D la Universitatea Tehnică a Moldovei
Chişinău, Moldova

Rezumat: În lucrare se propune un algoritm de acordare a regulatoarelor tipizate P, PI, PID în sisteme de reglare în cascadă cu două bucle de reglare. Procesul condus se prezintă prin două subprocese cu inerţie. Pentru acordarea regulatoarelor în conturul interior şi exterior se utilizează metoda gradului maximal de stabilitate. În conturul interior se utilizează regulatorul P sau PI, iar în conturul exterior se propun regulatoarele P, PI, PID. Pentru fiecare algoritm de reglare P, PI, PID se obţine o expresie funcţia de parametrii cunoscuţi ai obiectului şi mărimea necunoscută a gradului maximal de stabilitate al sistemului automat sintetizat. Pentru determinarea valorilor optimale ale parametrilor de acord ai regulatorului P, PI, PID respectiv se utilizează proceduri iterative. Se prezintă exemplu de aplicare a algoritmului propus cu calculele respective şi simulare pe calculator.

Cuvinte cheie: contur interior şi exterior, metoda gradului maximal de stabilitate, model de obiect, reglare în cascadă, regulator.

Vizualizează articolul complet