FACTORI CARE FACILITEAZǍ ÎNVǍŢAREA MAI RAPIDǍ A CHIMIEI PE O PLATFORMǍ AR

Art. 06 – Vol. 23 – Nr. 2 – 2013

Costin Pribeanu
pribeanu@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Sistemele educaţionale bazate pe realitate îmbogăţită (AR – Augmented Reality) au capabilitǎţi specifice cum sunt: vizualizare tridimensională, animaţie, interfaţă vocală pentru predare şi ghidare a interacţiunii, manipulare directă şi feedback haptic. Acest articol prezintă un model cauzal pentru analiza contribuţiei pe care o au aceste capabilitǎţi specifice tehnologiei AR asupra învǎţǎrii mai rapide a chimiei de cǎtre elevi. Modelul a fost dezvoltat cu ajutorul analizei drumului, o metodǎ care are la bazǎ regresia liniarǎ multiplǎ multinivel. Rezultatele obţinute arată care este contribuţia acestor capabilitǎţi şi permit identificarea efectelor directe şi indirecte ale fiecǎrui factor asupra învǎţǎrii mai rapide.

Cuvinte cheie: e-learning, eficacitatea învǎţǎrii, relaţii cauzale, analiza drumului, realitate îmbogăţită.

Vizualizează articolul complet