Utilizarea Tehnologiilor Big Data şi IoT în Domeniul Sănătăţii

Adriana ALEXANDRU1, Dora COARDOŞ1 
1 Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, B-dul Mareșal
Averescu nr. 8-10, București, 011455, România
adriana.alexandru@ici.ro, dora.coardos@ici.ro

Rezumat: În lucrarea de faţă se prezintă principalele abordări ale noilor tehnologii IT, utilizate în domeniul sănătătii. Aceste tehnologii se referă la Big Data, Big Data Analytics (BDA) şi Internet of Things (IoT). Noile tehnologii Big Data pot ajuta medicii în alegerea corectă şi mai rapidă a tratamentului, pe baza informaţiilor colectate de către personal medical din departamente diferite. Pacienţii pot beneficia de un tratament mai adecvat şi la timp urmând să fie mai bine informaţi cu privire la furnizorii de servicii medicale. BDA se adresează provocărilor generate de: ponderea tot mai mare a datelor nestructurate şi multistructurate generate de surse de date foarte prolifice şi larg răspândite (ca de ex. reţelele sociale, reţele de senzori, Internetul obiectelor) şi decalajul tot mai mare dintre cantitatea disponibilă de date importante şi capacitatea de a le procesa în timp pentru suportul decizional. Internetul lucrurilor (IoT) se referă la reţeaua dispozitivelor formate din senzori care măsoară parametri din mediul înconjurător, elemente de acţionare care trimit reacţie de răspuns, procesoare care gestionează şi stochează datele generate, noduri care coordonează administrarea acestor elemente conectate. IoT reprezintă suportul pentru aplicaţii şi servicii avansate destinate caselor inteligente, aplicaţiilor de sănătate, etc. Pentru prelucrarea eficientă a informaţiilor generate de infrastructurile IoT, în vederea valorificării lor în deciziile adoptate la nivelul comunităţilor beneficiare este esenţială utilizarea soluţiilor specifice Big Data şi BDA. Aceste soluții, BD și BDA se referă la captarea şi analiza datelor, la examinarea şi stocarea de volume mari de date, precum şi la securizarea datelor confidenţiale. Lucrarea include și propunerile autorilor referitoare la elaborarea unor măsuri strategice/recomandări de utilizare a Big Data în sănătate.

Cuvinte cheie: Big Data, Big Data Analytics, Internet of Things, Sănătate.

Vizualizează articolul complet