NOI APLICAŢII DE CALCUL PENTRU IDENTIFICAREA SISTEMELOR

Art. 05 – Vol. 27 – Nr. 2 – 2017

Vasile SIMA
vsima@ici.ro

Florin HARTESCU
flory@ici.ro

Alexandru STANCIU
alex@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Se prezintă un set de aplicaţii pentru identificarea unor sisteme liniare multivariabile. Algoritmii încorporaţi utilizează tehnici bazate pe subspaţii (MOESP, N4SID, sau combinaţia acestora) pentru a determina un model standard cu timp discret, în spaţiul stărilor, cât şi, optional, matricele de covarianţă şi matricea predictorului, folosind traiectoriile de intrare şi ieşire (I/O). Pentru flexibilitate, sunt oferite aplicaţii diferite pentru calculul factorului superior triunghiular al unei matrice bloc-Hankel-bloc a datelor I/O (utilizând algoritmi de factorizare QR standard sau rapizi), pentru calculul matricelor sistemului, a matricei predictorului, cât şi pentru estimarea stării iniţiale a sistemului şi simularea acestuia. Aplicaţiile sunt încapsulate în containere Docker ce sunt gestionate cu ajutorul platformei Kubernetes. Această soluţie asigură o mai bună flexibilitate, securitate sporită şi execuţie rapidă.  Serviciile în curs de implementare sunt parte a unei platforme cloud deschise pentru aplicaţii de conducere a proceselor.

Cuvinte cheie: algoritmi de identificare, sisteme liniare multivariabile, algoritmi numerici, estimarea parametrilor, metode de subspaţii, descompunerea după valorile singulare, software.

Vizualizează articolul complet