INTEGRAREA INFORMAŢIILOR ÎN MEDICINA TRANSLAŢIONALĂ

Art. 05 – Vol. 27 – Nr. 1 – 2017

Adriana ALEXANDRU
adriana@ici.ro
Dora COARDOŞ
coardos@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Medicina translaţională este un subiect de interes în lumea medicală. Medicina translaţională este procesul prin care rezultatele cercetării efectuate în laborator sunt folosite direct alături de rezultatele clinice pentru a dezvolta noi modalităţi de a trata pacienţii. Componentele esenţiale ale cercetării din medicina translaţională sunt: accesul la informaţii, analiza de date şi integrarea cunoştinţelor. Oamenii de ştiinţă şi medicii trebuie să fie capabili să integreze datele obţinute cu alte date disponibile, să combine informaţii de la mai multe surse şi propriile rezultatele cu cunoştinţe anterioare. Bazându-se pe rezultatele astfel obţinute pentru fiecare pacient în medicina translaţională, medicina personalizată propune îmbunătăţirea diagnozei şi tratamentului fiecărui pacient în funcţie de caracteristice individuale ale acestuia. Articolul are ca scop prezentarea principalelor concepte legate de: medicina translaţională, sursele de date şi structurile de date medicale, standardele disponibile, soluţiile de integrare a datelor, tehnologiile reprezentative care stau la baza integrării surselor de date eterogene şi instrumentele reprezentative pentru integrarea informaţiei.

Cuvinte cheie: medicina tanslaţională, ontologii, standarde, integrarea datelor, semantic Web.

Vizualizează articolul complet