SEMANTICA ALERTELOR ÎN SISTEMELE DE AVERTIZARE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ. PREMISELE UNEI ONTOLOGII A ALERTĂRII ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

Art. 05 – Vol. 21 – Nr. 1 – 2011

Nicolae-Dorel Constantinescu
dorel_nic@yahoo.com
Doctorand, Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Universitatea „Politehnica” Bucureşti

Rezumat: În acest articol se propune definirea semantică a activităţii de avertizare în situaţii de urgenţă, completând o ontologie (BFO) şi utilizând un limbaj de reprezentare (OWL) consacrate. Adiţional se arată cum se poate realiza translatarea ontologiei rezultate în structurile de date ale unui limbaj de programare, de asemenea de largă utilizare (JAVA), în scopul implementării în aplicaţiile software pentru avertizare în situaţii de urgenţă.

Vizualizează articolul complet