Sistemul Elicoidal de Inovare – Analiză Critică

Gabriela FLORESCU
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti,
B-dul Mareşal Averescu Nr. 8-10, Bucureşti, 011455, România
gflores@ici.ro

Rezumat: Intenția acestui articol este de a fi un demers pentru informarea persoanelor interesate în aplicarea de strategii de creștere a nivelului de dezvoltare a țării noastre și deci, interesate de
bunăstarea societății. Este trecut în revistă modelul modern de dezvoltare economică prin inovare al elicoidei triple care stă la baza modelelor ulterioare, elicoida cvadruplă, în implementarea căreia autorul are o implicare directă, elicoida cvintuplă și n-tuplă. Sunt prezentate observații critice cu privire la acestea, în încercarea de a le adapta și a le face aplicabile condițiilor existente la ora actuală, în țara noastră. Sunt prezentate exemple concrete ale implementării sistemului elicoidal de dezvoltare prin inovare la nivel european. Ținând cont de spiritul inovator al societații românești exprimat prin numărul mare de persoane creative din țara noastră și de numărul și valoarea recunoscută la nivel internațional a inovațiilor și invențiilor lor, sunt propuse schițe de creare de entități economice pentru aceștia, prin utilizarea modelelor elicoidale de inovare, în perspectiva dezvoltării acestora la nivel de instituții economice creatoare, competitive și respectate pe plan național și internațional. De asemenea, sunt prezentate opinii cu privire la implementarea modelelor elicoidale de inovare în vederea dezvoltării zonelor deficitare din punct de vedere economic și al recuperării sau reactivării entităților economice distruse sau aflate în declin.

Cuvinte cheie: Elicoida triplă, Elicoida cvadruplă, Elicoida cvintuplă, Elicoida n-tuplă, Dezvoltare durabilă, Sistem inovativ, Informatica aplicată, Economia cunoașterii, Societatea cunoașterii.

Precizare: : Pentru a nu se crea confuzii, între elementele elicoidale care compun sistemele de inovare și denumirea de „elicoide” din sistemele de inovare, a fost folosit cuvantul „componentă” pentru aceste elemente, în loc de „elicoida”.

Vizualizează articolul complet