AUTENTIFICARE SECURIZATĂ FOLOSIND METODE BIOMETRICE – STUDIU DE CAZ TypingDNA

Antonio COHAL
antonio.cohal@rotld.ro
Carmen ROTUNĂ
carmen.rotuna@rotld.ro
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: În ultimii ani, securitatea internetului şi a comunicaţiilor electronice reprezintă factori cheie pentru economie şi pentru societate în general, întrucât observăm o creştere a numărului de incidente majore în materie de securitate cibernetică, datorată unor factori variaţi. Incidentele de securitate pot afecta utilizatorii individuali, organizaţiile, operatorii economici, guvernele şi societatea în general. Un număr foarte mare de incidente sunt cauzate de utilizarea parolelor slabe, furate sau implicite. Această lucrare oferă o perspectivă asupra metodelor puternice de autentificare, cum ar fi autentificarea folosind metode biometrice precum Keystroke Dynamics sau TypingDNA. Implementarea metodelor biometrice a devenit din ce în ce mai folosită în ultimul timp, grație beneficiilor interacțiunii utilizatorilor. TypingDNA este un nou model de autentificare prin recunoașterea utilizatorului pe baza unui text tastat anterior. În acest fel, dacă se pierde o parolă, recuperarea se va face prin recunoaşterea utilizatorului în mod automat de către aplicaţie, bazat pe modul de scriere a textului dat. Prin urmare, scopul acestei cercetări este de a oferi părţilor interesate, dezvoltatorilor de software şi organizaţiilor, o analiză comparativă a unor tehnici de autentificare cu un grad ridicat de securitate.

Cuvinte cheie: autentificare, metode biometrice, Keystroke Dynamics, TypingDNA, autentificare securizată, securitate cibernetică.

Vizualizează articolul complet