ROLUL INFLUENŢEI SOCIALE ÎN ACCEPTAREA FACEBOOK: TESTAREA UNUI MODEL TAM EXTINS

Irina CRISTESCU
irina.cristescu@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Pentru cercetătorii din domeniul tehnologiei informaţiei (IT), în special din zona cercetărilor în sistemele de informaţii (IS) şi în interacţiunea om-calculator (HCI), înţelegerea factorilor care determină utilizatorii să adopte şi să accepte noile tehnologii este una din cele mai mari provocări. Popularitatea reţelelor sociale în rândul studenţilor a condus la o creştere a interesului pentru studiul potenţialului de utilizare în scop educaţional. Studiul analizează efectul influenţei sociale asupra intenţiei de continuare a utilizării Facebook şi validează modelul de acceptare a tehnologiei. Modelul a fost testat pe un eşantion de 758 de studenţi din şapte universităţi din România, utilizând metoda de modelare cu ecuaţii structurale (SEM). Rezultatele confirmă importanţa influenţei sociale asupra intenţiei de continuare a utilizării Facebook, atât prin efectul direct al influenţei sociale normative, cât şi prin efectul indirect al influenţei sociale informaţionale exercitat prin utilitatea percepută, uşurinţa în utilizare percepută şi plăcerea percepută.

Cuvinte cheie: TAM, utilitate percepută, uşurinţă în utilizare percepută, plăcere percepută, influenţă socială, continuarea utilizării, reţele sociale, Facebook.

Vizualizează articolul complet