Determinarea calității aplicațiilor mobile pe baza modului de dezvoltare

Alin ZAMFIROIU1,2, Radu BONCEA1, Ionuț PETRE1
1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, B-dul Mareşal Averescu Nr. 8-10, Bucureşti, 011455, România
2 Academia de Studii Economice,
Piaţa Romană Nr. 6, Sector 1, Bucureşti, 010374, România
zamfiroiu@ici.ro
radu@rotld.ro
ionut.petre@ici.ro

Rezumat: Creșterea numărului de dispozitive mobile aduce cu sine o creștere a aplicațiilor dezvoltate pentru aceste dispozitive. Nevoia de penetrare rapidă a pieței de aplicații mobile face ca managementul să pună presiune pe echipele de dezvoltare în scopul lansării de aplicații înaintea concurenței. Totuși pentru a obține efectul scontat este necesar ca în procesul de dezvoltare să se țină seama de indicatorii de calitate pentru dezvoltarea aplicațiilor mobile din punctul de vedere al utilizatorilor. În cadrul acestui articol, pe baza caracteristicilor de dezvoltare a aplicațiilor mobile –
lizibilitatea, modificabilitatea, regenerabilitatea, integrabilitatea și testabilitatea, se demonstrează că acestea sunt interconectate și că este necesară considerarea tuturor caracteristicilor pentru a obține
o aplicație mobilă de calitate. Aceste caracteristici au stat la baza realizării unui chestionar dedicat evaluării calității aplicațiilor. Chestionarul a fost distribuit specialiștilor dezvoltatori de software și
utilizatorilor obișnuiți de aplicații mobile. În urma analizei rezultatelor obținute au rezultat două seturi de ponderi ale caracteristicilor de dezvoltare care au fost utilizate pentru construirea metricilor de evaluare a calității aplicațiilor mobile. Astfel s-a obținut indicatorul agregat pentru calculul calității aplicațiilor mobile din punctul de vedere al dezvoltatorilor și cel al utilizatorilor.

Cuvinte cheie: Calitate, Aplicații mobile, Dezvoltare, Indicatori, Caracteristici.

Vizualizează articolul complet