STUDIU DE CAZ PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI REŢELELOR SOCIALE ONLINE ÎN E-GUVERNARE

Eugenia TÎRZIU
ginet@ici.ro
Maria GHEORGHE-MOISII
moise@ici.ro
Dragoş Daniel IORDACHE
iordache@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Prezenta cercetare analizează măsura şi modul în care mai multe instituţii ale administraţiei publice locale din România utilizează în prezent reţelele sociale online, implicând cetăţenii la o colaborare activă în cadrul societăţii. Această cercetare oferă referinţe empirice, analizează oportunităţi şi provocări pentru eficientizarea  proceselor de e-Guvernare şi pentru furnizarea mai bună a serviciilor publice. Totodată, sunt evidenţiate principalele probleme pe care instituţiile publice locale trebuie să le ia în considerare atunci când gestionează tranziţia către activităţi specifice social media. Pentru  colectarea şi analiza datelor a fost folosit studiul de caz structurat pe baza unui set de indicatori şi metrici de evaluare a impactului a trei reţele sociale (Facebook, Twitter şi YouTube) în e-Guvernare. Analiza rezultatelor arată că Facebook este cea mai frecvent utilizată reţea socială online de către instituţiile guvernamentale locale din România, fiind urmată de Twitter şi de YouTube.

Cuvinte cheie: reţelele sociale online, e-Guvernare, instituţii de administraţie publică.

Vizualizează articolul complet