BIBLIOTECA NAŢIONALĂ DE PROGRAME: EXTINDEREA PROTOTIPULUI CU SERVICII NOI ŞI AVANSATE

Art. 03 – Vol. 27 – Nr. 2 – 2017

Ion Alexandru MARINESCU
ionut@ici.ro

Lidia BĂJENARU
lidia.bajenaru@ici.ro

Mihaela TOMESCU
mtomescu@ici.ro
Daniel SAVU
dsavu@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Biblioteca Naţională de Programe (BNP) reprezintă o bibliotecă digitală de produse software realizată în cadrul ICI Bucureşti, ce oferă facilităţi de informare şi acces la diverse produse software dezvoltate în România. În acest articol este prezentat procesul de reproiectare a sistemului prototip BNP, respectiv a unor noi servicii electronice avansate de tipul evaluare, recomandare şi notificare produse software, care să asiste potenţialii beneficiari în vederea identificării produselor software optime din punct de vedere al cerinţelor acestora. Sistemul BNP reproiectat îşi propune adaptarea la cerinţele actuale ale noii societăţi informaţionale şi la direcţiile principale de acţiune ale SNCDI 2014-2020 prin diversificarea conţinutului oferit, precum şi prin simplificarea modalităţilor de acces la informaţii şi diseminarea acestora prin intermediul de noi servicii electronice. Tehnologii moderne precum Oracle Aplication Express (Oracle APEX) 5.0, găzduit în baza de date ORACLE 11g R2, împreună cu standardele HTML5 şi Web 2.0 oferă un mediu de dezvoltare modern şi flexibil pentru realizarea sistemului BNP.

Cuvinte cheie: Biblioteca Naţională de Programe, produse software, management de conţinut, societate informaţională, Oracle APEX, servicii Web.

Vizualizează articolul complet