Analiza comparativă a principalilor algoritmi SaaS pentru recunoașterea automată de entități în limba română

Bogdan IANCU Academia de Studii Economice, Piața Romană Nr. 6, Sector 1, București, 010374, România bogdan.iancu@ie.ase.ro Rezumat: Lucrarea de față își propune analiza comparativă a principalilor algoritmi de Named Entity Recognition disponibili în cloud, aplicați pentru texte scrise în limba română. Contextul în care acești algoritmi sunt analizați este cel al web-ului semantic, în cadrul … Continuă lectura Analiza comparativă a principalilor algoritmi SaaS pentru recunoașterea automată de entități în limba română