UTILIZAREA SISTEMELOR MULTI-AGENT ÎNTR-O INFRASTRUCTURĂ CLOUD PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE GESTIONARE A ÎNVĂŢĂRII

Ovidiu BICA
ovi@ici.ro
Eugenia TÎRZIU
ginet@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: În acest articol sunt prezentate conceptele utilizate în realizarea proiectului „Modelare perceptuală şi mecanisme de generare a acţiunilor în dezvoltarea agenţilor autonomi” din  cadrul programul Nucleu TEHSIN. Dintre conceptele utilizate amintim: e-learning colaborativ, cel mai important instrument de e-learning al sistemului de gestionare a învăţării (Learning Management System) – LMS, Sisteme Multi-Agent (SMA)  şi cloud computing. Scopul principal al acestei lucrări este de a exploata potenţialul Sistemelor Multi-Agent şi cloud computing pentru îmbunătăţirea sistemului de e-learning. În cadrul lucrării, s-a propus o arhitectură de e-learning, care să combine avantajele LMS, Sistemele Multi-Agent şi cloud computing.

Cuvinte cheie: e-learning, LMS, sisteme multi-agent, agenţi inteligenţi, cloud computing.

Vizualizează articolul complet