BIG DATA – CONCEPTE, ARHITECTURI ŞI TEHNOLOGII

Art. 02 – Vol. 27 – Nr. 1 – 2017

Adriana ALEXANDRU
adriana@ici.ro
Dora COARDOŞ
coardos@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Lucrarea prezintă principalele abordări legate de Big Data. Conceptul Big Data introduce modificări în cadrul a trei dimensiuni: (1) tipuri de date, (2) viteza de acumulare a acestora şi (3) volumul lor. Big Data reprezintă o nouă generaţie de tehnologii şi arhitecturi destinate extragerii de valoare din cadrul volumelor foarte mari de date, cu o mare varietate, permiţând prelucrarea şi analiza acestora în timp real. În articol sunt prezentate seturi de tip Big Data, precum şi arhitecturi şi tehnologii pentru Big Data.

Cuvinte cheie: Big Data, seturi Big Data, Hadoop, NoSQL.

Vizualizează articolul complet