UTILIZAREA PACHETULUI DE PROGRAME jSNARK PENTRU RECONSTRUCŢIA ALGEBRICĂ A IMAGINILOR

Art. 02 – Vol.23 – Nr. 4 – 2013

Constantin Popa
cpopa@univ-ovidius.ro

Ioana Pomparău
ioanapomparau@gmail.com

Universitatea “Ovidius” din Constanţa

Rezumat: Cercetările privind reconstrucţia de imagini în tomografia computerizată începute în anii ’50 au continuat cu lucrările lui G.T. Herman şi R. Gordon din anii ’70, în care sunt propuse atât tehnici de generare a unor imagini model, cât şi algoritmi eficienţi de reconstrucţie. În acest context a fost elaborată prima versiune a pachetului de programe SNARK, cu dezvoltările ulterioare, SNARK09 şi jSNARK. În prima parte a lucrării se descrie modul de utilizare a pachetului jSNARK pentru generarea de imagini model (fantome). Imaginea şi datele de proiecţie astfel obţinute sunt exportate şi utilizate în mediul de programare MATLAB pentru efectuarea unor experimente de reconstrucţie cu algoritmi iterativi de tip Kaczmarz.
Cuvinte cheie: reconstrucţia algebrică a imaginilor; pachetul de programe jSNARK; algoritmul Kaczmarz.

Vizualizează articolul complet