PLATFORME IOT – SOLUŢII ACTUALE ŞI TENDINŢE DE EVOLUŢIE

Gabriel NEAGU
gneagu@ici.ro
Mihnea Horia VREJOIU
mihnea@dossv1.ici.ro
Ştefan Alexandru PREDA
stefanalex@ici.ro
Alexandru STANCIU
alex@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Internetul obiectelor/lucrurilor (Internet of Things – IoT) a devenit una din paradigmele definitorii ale lumii de azi, element de transformare revoluţionară, cantitativă şi calitativă, a cunoaşterii şi interacţiunii noastre cu mediul în care trăim şi lucrăm zi de zi. În ultimii ani, au fost dezvoltate numeroase soluţii de interconectare a obiectelor inteligente în sisteme cu diferite scale şi obiective. Vorbim deja despre oraşe inteligente, case inteligente, monitorizare digitală a sănătăţii, a unor procese industriale sau a poluării mediului etc. Lucrarea de faţă prezintă o trecere în revistă şi o analiză a ofertei existente de platforme IoT, precum şi a tendinţelor de evoluţie în domeniul acestora. Au fost studiate câteva soluţii IoT relevante, selectate pe baza rapoartelor şi punctelor de vedere publicate în literatura de specialitate şi pe site-urile unor companii de consultanţă sau publicaţii specializate. Au fost identificate şi selectate criterii de evaluare comparativă a platformelor IoT hardware şi software. Au fost analizate şi sunt prezentate de asemenea câteva perspective de evoluţie a platformelor IoT pe termen scurt şi mediu, atât în contextul dezvoltării tehnologiilor specifice, cât şi sub presiunea cerinţelor comunităţilor ecosistemelor IoT.

Cuvinte cheie: platformă IoT, piaţă IoT, ecosistem IoT, cloud, PaaS, SaaS, protocol de comunicaţie, API de tip REST, confidenţialitate şi securitate a datelor.

Vizualizează articolul complet