CONSIDERAŢII ASUPRA ATACURILOR CIBERNETICE, EXECUTATE ÎN CONTEXTUL COMUNICAŢIILOR PRIN REŢEA

Art. 01- Vol. 26 – Nr. 4 – 2016

Ion Alexandru Marinescu
ionut@ici.ro
Dragoş Nicolau
dragos@ici.ro
Lidia Bǎjenaru
lidia.bajenaru@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti

Rezumat: Îniţial, în perioada de început a Internetului, comunicaţiile confereau siguranţǎ. De mulţi ani încoace însǎ, acest lucru nu se mai întâmplǎ, pentru cǎ şi-au fǎcut apariţia atacurile informatice. În principiu, acestea constau fie în emiterea unui flux foarte intens de cereri cǎtre o maşina server victimǎ pentru blocarea directǎ sau indirectǎ a traficului, fie în injecţii de cod rǎu-intenţionat în speranţa cǎ programul cărora le este destinat (aplicaţie client infectatǎ de server sau aplicaţie server) va executa de bunǎ credinţǎ, în acest fel furând sau viciind informaţie. În lucrarea de faţǎ vom prezenta principiul de funcţionare al câtorva dintre cele mai răspândite şi periculoase atacuri la distanţǎ, precum şi modalităţi de prevenire.

Cuvinte cheie: comunicaţii prin reţea, atac cibernetic, server, injecţii rǎu-intenţionate.

Vizualizează articolul complet