ABORDĂRI FUNDAMENTALE PRIVIND AGILITATEA ÎNTREPRINDERII VIRTUALE

Art. 01 – Vol.23 – Nr. 4 – 2013

Lidia Băjenaru
lidia.bajenaru@ici.ro

Mihaela Tomescu
mtomescu@ici.ro

Daniel Savu
dsavu@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti

Rezumat: Ca urmare a evoluţiei pieţei, dezvoltării tehnologiilor TIC şi a fenomenului de e-business care a luat amploare, a apărut noţiunea de întreprindere virtuală. Această lucrare prezintă conceptul de întreprindere virtuală, elementele sale constitutive şi caracteristicile acesteia. Există mai multe abordări privind capacitatea de a se adapta şi de a răspunde la schimbare a întreprinderilor virtuale. Lucrarea prezintă câteva asemenea abordări, fiind definit îndeosebi termenul de agilitate a unei întreprinderi virtuale. De asemenea, este prezentat cadrul conceptual al agilităţii întreprinderii prin identificarea aspectelor principale ale acesteia. Sunt descrise câteva abordări privind măsurarea agilităţii, fiind detaliat cadrul bazat pe logica fuzzy format din patru structuri ale agilităţii întreprinderii: producţie, piaţă, oameni şi informaţii.

Cuvinte cheie: întreprindere virtuală, agilitate, întreprindere agilă, flexibilitate.

Vizualizează articolul complet