TENDINŢE MODERNE ÎN DOMENIUL SISTEMELOR SUPORT PENTRU DECIZII

Art. 01 – Vol. 23 – Nr. 1 – 2013

Ion Istudor
iistudor@yahoo.com
Universitatea Valahia din Târgovişte

Rezumat: Contextul concurenţial al economiei globale, accesul limitat la resurse, diminuarea drastică a acestora au facut ca performanţa unei întreprinderi să fie puternic condiţionată de calitatea deciziilor luate de către managementul acesteia.

Luarea celei mai bune decizii este condiţionată de accederea la un volum mare de informaţii şi parcurgerea unui proces complex de analiză şi sinteză a acestora. Capacitatea de culegere, prelucrare şi analiză a informaţiei de care managementul întreprinderii (factorul uman) ar trebui să dispună este cu mult peste limitele umane. Pentru depăşirea acestor limite în procesul decizional sunt utilizate mijloace de comunicare şi de tehnologia informaţiei, în special tehnologiile informaţionale pentru suportul deciziei.

În prezenta lucrare sunt prezentate  tendinţele actuale de dezvoltare a sistemelor suport pentru decizie (SSD), autorul evidenţiind deschiderile şi oportunităţile pentru domeniul SSD oferite de către tehnologia web, în special pentru SSD colaborative.

Cuvinte cheie: decizie, sistem suport decizii, proces decizional, sistem colaborativ, ontologie.

Vizualizează articolul complet