Armele juridice contra viruşilor

Raportul privind securitatea informatică, redactat de “Comisia informatică” a Cigref (Club Informatique des Grandes Entreprises Frangaises) a constatat că “sabotajul în domeniul software devine un risc care trebuie să preocupe, fiind în continuă creştere și avînd consecințe din ce în ce mai grave.”
De asemenea, raportul recomandă “integrarea securitaţii informatice şi protecţia împotriva contaminărilor în strategia globală de securitate, luînd în considerare în schema directoare a microinformaticii, utilizarea de produse antivirus ca mijloace preventive pentru diagnosticarea/tratarea contaminărilor şi crearea unei structuri care să permită întreprinderilor de a fi informate cu privire la amenințările de tip contaminări şi instrumentele asociate.”
Cigref recomandă întreprinderilor şi direcțiilor lor generale (a căror implicare este esenţială) punerea în aplicare a tuturor mijloacelor de organizare, juridice şi tehnice, stabilind raportul optim între eficacitatea mijloacelor utilizate şi constrîngerile impuse utilizatorului (pierderi de performanţe, costuri).
Din punct de vedere juridic, întreprinderea victimă poate urmări în justiţie pe autorul unui program-virus, atît în plan civil, cît şi în plan penal. Conform Codului civil, o acţiune civilă are în vedere “orice faptă a unui individ care îi cauzează altuia un prejudiciu, îl obligă pe păgubitor la repararea stricăciunilor (cf. art. 1382 din Codul civil). Este şi în cazul virusului informatic, deoarece acesta este creaţia intelectuală a omului, avînd tocmai destinaţia de a provoca un prejudiciu. Mai este necesar ca victima să identifice pe autorul virusului şi să dovedescă actul vinovat, prejudiciul adus şi legătura de cauzalitate dintre cele două elemente. În toate cazurile în care autorul nu va putea fi identificat sau virusul va putea fi detectat chiar înainte ca acesta să producă pagube, punerea în aplicare a responsabilităţii civile va fi imposibilă. […]

Van Dorsselaere, B. – Les armes juridiques contre les virus; în: Distributique, nr. 96, februarie 1992, pp. 86-88.

Traducere:
Victoria Haiduc

Vizualizează materialul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI MATERIAL SUNT URMĂTOARELE:
Victoria Haiduc, Armele juridice contra viruşilor (traducere după Les armes juridiques contre les virus, de Van Dorsselaere, B.; în: Distributique, nr. 96, februarie 1992, pp. 86-88), Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 2(2), pp. 64-65, 1992.