RRIA – Vol. 27 – Nr. 1 – 2017

Cuprins

Articole

Daniel SAVU,  Mihaela TOMESCU, Lidia BĂJENARU
Internetul lucrurilor – o nouă paradigmă a conectării în Internet

Adriana ALEXANDRU, Dora COARDOŞ
Big Data – Concepte, arhitecturi şi tehnologii  

Dragoş Daniel IORDACHE, Ionuţ PETRE
Reţelele sociale online în contextul Big Data