Art. 04 – Vol.26 – Nr. 2 – 2016

INFORMAŢIA DIGITALĂ – PROVOCĂRI PENTRU BIBLIOTECI
ÎN SECOLUL XXI

Georgiana – Cristina Pereţeanu
cristina.pereteanu@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Articolul prezintă succint noi tendinţe în domeniul informaţiei digitale şi efectele pe care expansiunea informaţiei din mediul digital le are asupra bibliotecilor şi specialiştilor din domeniul informării.

Cuvinte cheie: informaţie, informaţie digitală, digitizare, revoluţie digitală, mediu digital.

Literatura de specialitate în domeniu pune în evidenţă faptul că lumea informaţiei este una în continuă schimbare şi în continua expansiune. În prezent ne confruntăm cu accesul global la nenumărate resurse fapt care pune în pericol bibliotecile şi serviciile de informare, dacă acestea nu se adaptează rapid acestui nou mediu informaţional şi dacă personalul acestora nu se adaptează din punctul de vedere al competenţelor.

Funcţiile bibliotecilor tradiţionale trebuie să ţină cont de schimbări şi să aibă în vedere necesităţile comunităţii pe care o deservesc, dar şi revoluţia tehnologică continuă. Era digitală transformă priorităţile către abilităţile legate de regăsirea informaţiilor, conținutului şi resurselor relevante din mediul digital, în mod rapid, facil şi ieftin, iar conţinutul digital este mai atractiv pentru utilizatori datorită disponibilităţii la oricând şi de oriunde a informaţiilor.

Potrivit strategiei pentru piaţa digitală unică, serviciile şi conţinutul de interes trebuie să fie disponibile într-un mediu on-line interoperabil şi fără limitări legate de graniţe. De aceea politicile privind conţinutul şi media vin să susțină mediul serviciile de conţinut on-line prin finanţarea de către Comisie a unor proiecte de cercetare şi inovare în domeniu.

Totodată aspecte importante sunt şi cele legate de rolul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în gestionarea conţinutului cu îmbunătăţirea disponibilităţii conţinutului online şi a gradului de accesibilitate, dincolo de graniţele unei ţări precum şi simplificarea procedurilor de licenţiere pentru drepturile de autor prin utilizarea bazelor de date, metadatelor şi standardelor.

Vizualizează articolul complet

Comisia Europeană monitorizează progresul statelor membre în acest domeniu precum şi transpunerea corectă a Directivei operelor orfane pentru a face disponibile online cărţi, articole de presă, filme care sunt încă protejate de copyright, dar cu autori necunoscuţi sau cu alţi posesori de drepturi de acest tip necunoscuţi.

Totodată, Comisia Europeană recomandă statelor membre să planifice şi să monitorizeze digitizarea tuturor tipurilor de materiale culturale, să încurajeze parteneriatele de tip public – privat şi să finanţeze activităţile de digitizare.

Bibliografie

  1. BANCIU, D.; SEBESTYEN PAL, GHE.: Servicii de informare on-line. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, 200 p., ISBN 978-606-0080-9;
  2. BANCIU, D.; COARDOȘ, D.; LEPĂDATU, C.: Informaţia digitală în cultură: cercetări şi realizări. Bucureşti: Ars Docendi, 2010, 386 p., ISBN 978-973-558-378-1;
  3. BANCIU, D.: Biblioteca digitală – o cerinţă a societăţii informaț În volumul: 7 teme fundamentale pentru România, (coordonatori volum Dan Dungaciu, Vasile Iuga, Marius Stoian), Bucureşti, Editura RAO, 2014, 736 p., ISBN: 978-606-609-635-5;
  4. COMISIA EUROPEANĂ.: Flash barometru 411, ianuarie 2015: Acces transfrontalier la conţinut on-line, 2 p.
  5. EVANS, W.; BAKER, D. (Ed.): Trends, Discovery, and People in the Digital Age. Oxford: Chandos Publishing, 2013, ISBN-9781843347231, Printbook, 332 p.
  6. NICHOLSON, J. (IFLA): Transforming Library Services in the digital information environment, 2016, Anadia. http://trends.ifla.org/files/trends/assets/Presentations/anadia_conference_portugal.pdf
  7. PURCELL, K.: Pew Internet. Grounding Digital Information Trends, 2011, 60 p. http://www.pewinternet.org/2011/04/07/grounding-digital-information-trends/
  8. SARACEVIC, T.: Digital library trends: Unfinished work. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:84LR1xptIRIJ:https://comminfo.rutgers.edu/~tefko/Courses/e553/Lectures/Lecture14_Trends1.ppt+&cd=1&hl=ro&ct=clnk&gl=ro

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.