Art. 03 – Vol.26 – Nr. 2 – 2016

PIAŢA UNICĂ DIGITALĂ A UE DIN PERSPECTIVA
„CONNECTING EUROPE FACILITY” – CEF

Monica Anghel
monica.anghel@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Lucrarea de faţă explorează ce înseamnă pentru UE, Piaţa Unică Digitală şi cum s-a construit aceasta în decursul ultimelor decenii. Astfel, subiectul dezbătut în cadrul acestei cercetări se referă la infrastructurile de servicii digitale construite de-a lungul timpului în cadrul proiectelor la scară largă co-finanţate de către Comisia Europeană.

Cuvinte cheie: UE, Piaţa Unică Digitală, CEF, cerinţe tehnice.

Introducere

„Connecting Europe Facility – CEF” reprezintă următorul pas în construirea Pieţei Unice Digitale a Uniunii Europene, prin propunerea Comisiei Europene ce a definit CEF ca fiind unul dintre cele mai importante elemente ale Programului Cadru Financiar Multianual 2014-2020 (cunoscut şi ca Horizon2020).

Perspectiva de conectare UE (relativ crescută) la internet de mare viteză în bandă largă (“broadband”) şi accesul la infrastructurile de servicii digitale, reprezintă pietrele de temelie ale unei pieţe unice moderne care să permită creşterea comunicării între statele membre, a serviciilor şi afacerilor, permiţând astfel pieţelor noi (aflate încă în dezvoltare), cum ar fi “cloud computing”, „internetul obiectelor(IoT – „Internet of Things”) sau aplicaţiilor de tip „big data” să îşi exploateze întregul lor potenţial.

Prin urmare, mecanismul ”Connectig Europe Facility” – CEF Digital este ancorat în Strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, care a clasat infrastructurile digitale în prim-planul celei mai importante iniţiative a revoluţiei digitale: Agenda digitală pentru Europa (ADE).

CEF Digital dispune de un buget de 1,14 miliarde de euro, din care 170 de milioane de euro sunt alocate activităţilor de bandă largă, în timp ce 970 milioane de euro sunt dedicate pentru infrastructurile de servicii digitale (ISD), furnizarea de servicii transfrontaliere în reţea pentru cetăţeni, întreprinderi şi administraţii publice.

***

CEF Telecom este implementat prin programul cadru de finanţare multianuală, identificând priorităţile şi acţiunile care urmează să fie lansate în cursul anului. Oportunităţile de finanţare din cadrul Horizon2020 pentru anul 2014 au fost lansate şi implementate deja şi singura oportunitate de finanţare încă disponibilă în acest moment este cea referitoare la ISD-urile pentru identificare şi autentificare electronică – e-ID.

Programul cadru de finanţare multianuală pentru anul 2015 a fost adoptat în noiembrie 2014. Activităţile sunt implementate fie prin anunţ public pentru achiziţii pre-comerciale fie prin anunţ public pentru propuneri. Majoritatea informaţiilor specifice acestor tipuri de anunţuri se găsesc în cadrul Portalului Participanţilor la Proiectele finanţate de către Comisia Europeană la adresa: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html.

Anumite componente iniţiale ce implementează ISD-uri au fost deja dezvoltate şi pot fi refolosite, întrucât acesta a fost, de altfel, şi scopul principal al acestor demersuri: reutilizarea modulelor software create. Acestea sunt modulele software pentru celelalte ISD-uri şi pot fi utilizate de către orice stakeholder ce are nevoie să iniţieze servicii digitale transfrontaliere.

Vizualizează articolul complet

Totodată, pentru a veni în întâmpinarea utilizatorilor, aceste module software reutilizabile sunt disponibile şi listate în cadrul catalogului de servicii digitale reutilizabile ce se găseşte on-line la adresa: https://joinup.ec.europa.eu/community/cef/home.

Programul cadru de finanţare multianuală pentru anul 2015 a fost adoptat în noiembrie 2014. Activităţile sunt implementate fie prin anunţ public pentru achiziţii pre-comerciale fie prin anunţ public pentru propuneri. Majoritatea informaţiilor specifice acestor tipuri de anunţuri se găsesc în cadrul Portalului Participanţilor la Proiectele finanţate de către Comisia Europeană la adresa: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html.

Anumite componente iniţiale ce implementează ISD-uri au fost deja dezvoltate şi pot fi refolosite, întrucât acesta a fost, de altfel, şi scopul principal al acestor demersuri: reutilizarea modulelor software create. Acestea sunt modulele software pentru celelalte ISD-uri şi pot fi utilizate de către orice stakeholder ce are nevoie să iniţieze servicii digitale transfrontaliere. Totodată, pentru a veni în întâmpinarea utilizatorilor, aceste module software reutilizabile sunt disponibile şi listate în cadrul catalogului de servicii digitale reutilizabile ce se găseşte on-line la adresa: https://joinup.ec.europa.eu/community/cef/home.

BIBLIOGRAFIE

 1. *** Borderless eGovernment services for Europeans: 6th European Ministerial Conference. In: Research*eu. Focus magazine, No. 12, “build, connect, grow” Edition, Luxembourg, February 2012, ISSN: 1831-1903.
 2. *** Cele 16 inițiative ale CE pentru Piața Unică Digitală a e-Uniunii. În Comunicații Mobile. Revista afacerilor telecom @ Mobile Media, Ediția 131, București, aprilie-mai 2015, ISSN: 1454-6949.
 3. *** Connecting Europe Facility: building a Digital Single Market. In: Research*eu. Focus magazine, No. 12, “build, connect, grow” Edition, Luxembourg, February 2012, ISSN: 1831-1903.
 4. *** e-CODEX: making access to justice easier across borders. In: Research*eu. Focus magazine, No. 12, “build, connect, grow” Edition, Luxembourg, February 2012, ISSN: 1831-1903.
 5. *** eGovernment and the Digital Agenda for Europe. In: Research*eu. Focus magazine, No. 12, “build, connect, grow” Edition, Luxembourg, February 2012, ISSN: 1831-1903.
 6. http://www.aebr.eu/files/publications/Novaretti_eSENS_paving_the_way_to_CEF_DSIs.pdf;
 7. https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/europe-infrastructure-package;
 8. http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/connecting-europe-facility-cef-digital-service-infrastructures;
 9. http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/connecting-europe-facility-cef-digital-service-infrastructures;
 10. http://www.aebr.eu/files/publications/Novaretti_eSENS_paving_the_way_to_CEF_DSIs.pdf;
 11. http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html;
 12. https://joinup.ec.europa.eu/community/cef/home.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.