Art. 02 – Vol.26 – Nr. 2 – 2016

SISTEM ON-LINE DE EVALUARE A CĂRŢILOR ŞI REVISTELOR

Ionuţ Petre
ionut.petre@ici.ro

Dragoş Smada
dragos.smada@rotld.ro

Dragoş Barbu
dragos.barbu@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: În cadrul acestui articol este prezentat sistemul de evaluare on-line pentru cărţi şi reviste, din domeniul tehnico-ştiinţific, elaborat de ICI Bucureşti. Sunt prezentate procedurile de înregistrare edituri, înscriere şi evaluare publicaţii, grupuri de utilizatori ai sistemului precum şi rezultatele obţinute prin utilizarea acestui sistem.

Cuvinte cheie: sistem de evaluare, evaluare carte, evaluare revista, evaluare on-line.

Introducere

În contextul unei ere extrem de informatizată, cultura informaţiei trebuie susţinută de administraţie, ea însăşi trecând prin modificări esenţiale. De aici, un loc central în contextul politicilor şi strategiilor este acordat adaptării administraţiei publice la societatea informaţională şi crearea altor servicii publice informatizate. Aceasta presupune extinderea şi modernizarea infrastructurii informaţionale naţionale, dezvoltarea de aplicaţii şi servicii bazate pe convergenţa tehnologiilor informaţiei, comunicaţiilor şi media [1].

Pentru a avea o promovare constantă a literaturii tehnico-ştiinţifice, ANCSI – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, alocă anual fonduri editurilor pentru pentru subvenţionarea parţială a editării cărţilor şi revistelor cu caracter tehnico-ştiinţific [2].  Ţinând cont de acest context, şi de necesităţile impuse de societatea informaţională actuală, în cadrul proiectului de modernizare a Bibliotecii Naţionale de Programe – proiect dezvoltat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, a fost construit un sistem dedicat înregistrării în competiţie a editorilor şi a lucrărilor şi ulterior evaluării cărţilor şi revistelor înscrise de către editori.

În cadrul acestui articol este prezentat sisemul on-line de evaluare cărţi şi reviste de literatură tehnico-ştiinţifică. Acest sistem realizează o procedură de evaluare informatizată şi transparentă a cereilor de finanţare a literaturii tehnico-ştiinţifice înregistrate de către edituri. Sunt descrise funcţionalităţile sistemului, proiectarea acestuia dar şi beneficiile aduse de informatizarea on-line
a evaluării.

Vizualizează articolul complet

Concluzii

Sistemul on-line de evaluare oferă facilităţi care erau inexistente la nivel naţional – de colectare şi evaluare a cărţilor şi revistelor cu caracter tehnico-ştiinţific de către experţi în domeniu.

Realizarea sistemului on-line pentru evaluarea cărţilor şi revistelor de literatură tehnico-ştiinţifică a implicat dezvoltarea mai multor componente: componenta de autentificare, înregistrare editură, componenta de înregistrare carte, componenta de înregistrare revistă, componenta de eligibilitate publicaţie, componenta de evaluare şi componenta de monitorizare şi raportare.

Cerinţele utilizatorilor au fost identificate pe baza unui chestionar de analiză pentru proiectarea sistemului de evaluare. La chestionare au răspuns experţi evaluatori, iar rezultatele au fost analizate şi s-au stabilit cerinţele corespunzătoare pentru proiectarea sistemului.

Prin intermediul acestui sistem se furnizează un instrument dedicat editurilor pentru transmiterea documentelor necesare subvenţionării literaturii tehnico-ştiinţifice spre evaluare de către experţi utilizând o platformă Web accesibilă de oriunde şi oricând.

Principalele beneficii aduse de sistemul on-line de evaluare sunt: transparenţa întregului proces de evaluare, reducerea substanţială a timpului de depunere a cererilor de finanţare, precum şi eficientizarea procedurii de evaluare prin renunţarea la metodele clasice care implicau un efort suplimentar pentru edituri, Comisia de evaluare, dar şi pentru organizatorul acestei competiţii – ANCSI.

Bibliografie

1.      Banciu, D.: Vectorul informațional în societatea cunoaşterii, Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării Anul 1, nr. 2, 2005.

2.      *** GHID 2015 – Competiţie pentru Subvenţionarea Literaturii Tehnico Ştiinţifice, ANCSI

3.      Banciu, D.;  Balog, A.: Calitatea sistemelor şi serviciilor de e-learning, Editura AGIR, 2013.

4.      Mackay, K.: How to Build M&E Systems to Support Better Government, 2007.

5.      Banciu, D. (Coordonator): Educaţie şi cultură în era digitală. Bucureşti, Editura Niculescu, 2015, 270 p.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.